Suomen Punainen Risti, Suomen Unicef ja Kirkon Ulkomaanapu vetoavat Suomen hallitukseen rypäleaseiden kieltämiseksi

Suomen Punainen Risti, Suomen Unicef ja Kirkon Ulkomaanapu ovat laatineet yhteisen kannanoton ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Kannanotossa järjestöt vetoavat, että Suomi allekirjoittaisi ja ratifioisi rypäleaseita koskevan nk. Oslon sopimuksen. Sopimus avataan allekirjoitettavaksi Oslossa 3. joulukuuta 2008.

Järjestöjen kanta perustuu humanitaarisen avustustoiminnan kenttätyön kokemuksiin. Rypäleaseiden käyttö on mm. vaikeuttanut järjestöjen avustustyöntekijöiden pääsyä hätää kärsivien ihmisten luo.

Liitteenä järjestöjen kannanotto, joka on toimitettu valtioneuvostoon 9. lokakuuta 2008.

Lisätietoja

Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja Hannu-Pekka Laiho, puh. 040 553 7808

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 531 3514 ja rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala, puh. 050 352 6536

Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki, puh. 040 545 4837

Ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) sivuilta www.icrc.org, hakusana Cluster munitions

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Liitteet & linkit