Suomen Punainen Risti tukee Myanmaria 400 000 eurolla

Vuosikymmeniin pahimmat tulvat ovat vaikuttaneet yli 1,3 miljoonan ihmisen elämään Myanmarissa. Punainen Risti jakaa alueella hätäapua sekä auttaa yhteisöjä varautumaan tuleviin katastrofeihin.

Punainen Risti lähettää Myanmariin 400 000 euroa ulkoasiainministeriön myöntämää humanitaarista tukea. Summalla autetaan pahiten kärsineiden alueiden asukkaita Chin, Magwayn ja Sagaingin osavaltioissa. Tuki ohjataan Myanmariin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton IFRC:n kautta.

–Tilanne alueella on kriittinen. Kansainvälinen Punainen Risti yhdessä Myanmarin Punaisen Ristin kanssa jakaa avustustarvikkeita, tilapäissuojia, hyttysverkkoja, vettä ja vedenpuhdistustabletteja erityisesti väliaikaismajoituksessa oleville avun tarvitsijoille, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg.

Heinäkuusta asti jatkuneiden rankkasateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät sekä alueella riehunut trooppinen sykloni Komen ovat aiheuttaneet laajaa tuhoa Myanmarin luoteis-, länsi- ja lounaisosissa. Tulvat ovat vaikuttaneet yli 1,3 miljoonan ihmisen elämään. Yli 15 000 kotia on tuhoutunut, ja lähes 300 000 perhettä on joutunut jättämään väliaikaisesti kotinsa. Yli sata ihmistä on kuollut.

Vaikka tulvat ovat paikoin laskeneet, ne koettelevat 12:ta Myanmarin 14 osavaltiosta. Yksi pahiten kärsineistä osavaltioista on Rakhine, jossa on paljon maan sisäisen konfliktin seurauksena leireillä asuvia ihmisiä.

Tulvat ovat koetelleet erityisesti maanviljelijöitä. Myanmarin hallituksen mukaan tulvat ovat vaurioittaneet yli 300 000:ta hehtaaria riisipeltoa.

– Uhkana on, että ihmiset menettävät vuoden ainoan riisisatonsa, millä tulee olemaan pitkäkestoiset vaikutukset ihmisten elinkeinoon, alueen ruokaturvaan ja katastrofista selviämiseen, sanoo Punaisen Ristin kansainvälisen avun suunnittelija Toni Jokinen.

Tukea tuleviin katastrofeihin varautumiseen

Myanmarin Punainen Risti on jakanut muun muassa hygieniatarvikkeita, pressuja, hyttysverkkoja ja keittiötarvikkeita yli 50 000 ihmiselle. Hätäapuvaiheen jälkeen Punainen Risti auttaa vaurioituneiden vedenpuhdistusjärjestelmien korjaamisessa sekä tukee terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteisöjen elinkeinojen kehittämistä. Lisäksi tuetaan Myanmarin Punaisen Ristin varautumista tuleviin katastrofeihin.

Aiemmin tänä vuonna ulkoasiainministeriö myönsi Suomen Punaiselle Ristille 500 000 euroa humanitaarista tukea, joka ohjattiin Rakhinessa sijaitseville pakolaisleireille. Nyt osa rahoista ohjataan tulvien uhreille leireissä. Suomen Punainen Risti tukee myös Myanmarin Punaisen Ristin yhteisöterveysprojektia kehitysyhteistyövaroin.

Myanmarissa on parhaillaan Suomen Punaisen Ristin tiedottaja ja kuvaaja, jotka välittävät tietoa Myanmarin tulvatilanteesta kansainvälisen Punaisen Ristin ja median käyttöön. He antavat haastatteluja, valokuvia ja videomateriaalia myös suomalaismedian käyttöön.

Lisätiedot:

Tiedottaja Johanna Lassy-Mäntyvaara (Myanmarissa) +95 92 6282 3243
Kansainvälisen avun suunnittelija Toni Jokinen, 020 701 2055

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa