Suomen Punaisen Ristin kautta 500 000 euroa IrakiinSuomen ulkoministeriö kanavoi Suomen Punaisen Ristin kautta 500 000 euroa konfliktista kärsivien irakilaisten auttamiseksi. Varoilla parannetaan konfliktin seurauksena vangittujen ihmisten asemaa, tuetaan terveydenhuoltoa ja kunnostetaan maan vesijärjestelmiä.

Punaisen Ristin avustustyöntekijät vierailevat yli 30 000 monikansallisten joukkojen ja Irakin viranomaisten ottaman vangin luona. Vankilavierailuja on Irakissa toteuttamassa myös kaksi suomalaista avustustyöntekijää.

Valvonnalla ja vierailuilla pyritään estämään vankeihin kohdistuvaa kidutusta, pahoinpitelyä ja muuta ihmisarvon loukkaamista. Punaisen Ristin vankilavierailijoiden avulla vangitut saavat myös mahdollisuuden tavata omaisiaan ja käydä heidän kanssaan kirjeenvaihtoa.

Varsinaisen avustustyön maassa toteuttaa Punaisen Ristin Kansainvälinen Komitea. Komitea on erikoistunut avustustyöhön konfliktialueilla ja sillä on Geneven sopimusten antama mandaatti valvoa sotavankien ja konflikteissa vangittujen siviilien kohtelua.

Geneven sopimukset eli sodan säännöt ovat yleismaailmallisia sopimuksia, joissa määritellään muun muassa säännöt konfliktissa otettujen vankien kohtelusta.

Puhdasta vettä ja terveyttä

Vankien auttamisen lisäksi ulkoministeriön varoilla tuetaan Irakin terveydenhuoltoa ja parannetaan vesijärjestelmien toimivuutta. Heikon infrastruktuurin vuoksi miljoonat irakilaiset joutuvat juomaan saastunutta vettä. Likaisen veden aiheuttamat sairaudet kuormittavat jo entisestään äärirajoilla toimivaa terveydenhuoltoa. Sairaudet vaivaavat erityisesti köyhiä, joilla ei ole varaa ostaa juotavakseen pullotettua vettä.

Suomesta saatavilla varoilla korjataan tuhottuja vesi- ja viemäröintijärjestelmiä sekä koulutetaan työhön irakilaisia insinöörejä. Myös terveysklinikoiden ja sairaaloiden toimintaa tuetaan: hoitohenkilökunnalle opetetaan sotakirurgiaa, traumapotilaiden hoitoa ja ensiapua.

Lisätietoja:

Pauli Immonen
konfliktialueiden neuvonantaja
Suomen Punainen Risti
040 715 3838

Birgit Krasilowsky
kansainvälisen avun suunnittelija
Suomen Punainen Risti
040 721 8957Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa