Veripalvelun entinen johtaja vapautettiin kaikista syytteistä

Helsingin hovioikeus on antanut tänään päätöksen luottamusaseman väärinkäyttöä koskevassa jutussa. Hovioikeus piti voimassa Helsingin käräjäoikeuden reilun vuoden takaisen päätöksen, jossa vapautettiin kaikki syytetyt syytteistä. Päätös vapauttaa Punaisen Ristin Veripalvelun entisen johtajan Jukka Rautosen kaikista ns. Veripalvelun konsulttihankintoihin liittyneistä syytteistä. Vapauttava päätös koskee myös kaikkia muita jutussa syytettyinä olleita.

Veripalvelun konsulttihankintoihin liittynyt poliisitutkinta ja oikeusprosessi alkoivat neljä ja puoli vuotta sitten, kun MTV:n 45 minuuttia -ohjelma väitti syyskuussa 2010 Veripalvelun konsulttihankintoihin liittyvän merkittäviä väärinkäytöksiä.

Poliisi aloitti jutussa esitutkinnan ja syyttäjä päätti viedä asian oikeuteen. Helsingin käräjäoikeus käsitteli jutun syksyllä 2013 ja vapautti syytetyt kaikista syytteistä. Tänään antamassaan päätöksessä hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöksen.

Hovioikeus toteaa päätöksensä perusteluissa myös, että Rautonen ei ole syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön, eikä avustuspetokseen. Vapauttava päätös koskee myös avunantosyytteitä eli hankkeissa mukana ollutta konsulttia ja avustuspetoksessa toisena syytettynä ollutta Veripalvelun johtoryhmän jäsentä.

Hovioikeuden mukaan Rautosen aikana Veripalvelua on kehitetty. Kyse on ollut operatiivista toiminnasta ja Veripalvelun hallitus on ollut tietoinen ulkopuolisten konsulttien käytöstä ja kilpailuttamatta jättämisestä. Kehittämistyön tuloksia on arvioitu säännöllisesi Veripalvelun hallituksessa ja kustannukset on sisällytetty Veripalvelun talousarvioon.

Hovioikeus toteaa perusteluissaan, että Veripalvelun toiminnan kehittämiseen liittyneet konsulttipalvelujen hankinnat ovat olleet osa laitoksen operatiivista toimintaa. Rautosella oli siis hovioikeuden mukaan ollut valtuudet hankintojen tekemiseen.

Hovioikeuden päätöksessä todetaan, että Veripalvelun hallitus on saanut projekteista tietoa ja niiden kustannukset oli sisällytetty Veripalvelun talousavioon. Hallitukselle oli myös raportoitu projektien etenemisestä ja saavutetuista tuloksista.

Hovioikeus katsoo, että Rautonen ei ole toimillaan aiheuttanut Suomen Punaiselle Ristille vahinkoa.

Syytettyinä olleet henkilöt ovat jutun esitutkintavaiheesta alkaen johdonmukaisesti kiistäneet syyllistyneensä minkäänlaisiin rikkomuksiin. Heidän mukaansa kyse on kaiken aikaa ollut mittavista Veripalvelun ja verihuollon toiminnan kehittämishankkeista.

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa