Toiminnanjohtaja Vartiainen: "Kristus-perusta ratkaisee kaiken"

Suomen Raamattuopiston tuore toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen siunattiin tehtäväänsä Hengellisillä syventymispäivillä lauantaina.

Vartiaisen työhönsiunaamistilaisuuden alkusanat lausui piispa Tapio Luoma.

- Raamattuopisto on kirkollinen vaikuttaja, jonka näkemyksiä kuunnellaan. Tulet vaikuttamaan keskusteluun Raamatusta ja siitä, miten sitä tulkitaan, Luoma evästi.

Hän painotti, että jokaisen raamatunopettajan vastuu on suuri.

- Tulee puhua niin, että Jumalan ääni kuuluu. Kirkkomme tarvitsee Raamattuopistoa. Pidä Lauri kiinni kirkon hyvää etsivästä periaatteesta, anna kuulua miten sitä rakastat, Luoma jatkoi.

Vain Jumala voi hankkia elämän

Työhönsiunaamisen jälkeen Johanneksenkirkossa puhui piispa Simo Peura. Hän pureutui Syventymispäivien teemaan "Hanki elämä". Peuran mukaan elämän hankkiminen oli suuri kysymys reformaationkin aikaan.

- Ne, keitä Luther vastusti, esittivät, että kun ihminen tekee parhaansa, Jumala on suosiollinen. Ihminen kykenisi näin uudistamaan elämänsä yhteistyössä Jumalan kanssa.

- Tähän Luther sanoi kuitenkin ei. Uudistuksen vaikuttaa yksin Jumala. Luterilainen käsitys elämän hankkimisesta lähtee siitä, että ensin on löydettävä vastaus itsekkyyden ongelmaan, koska sen mitä rakennamme itsemme varaan, lopulta menetämme.

Peuran totesi, että Jumalan rakkaus "katsoo ylhäältä alas".

- Se hakeutuu luoksemme. Se huomioi erityisesti syntiset, sairaat ja kärsivät. Heissä Jumalan rakkaus alkaa vaikuttaa ilman heidän omaa yrittämistään. Itsekkyys menettää asemaansa ja lähimmäisenrakkaus saa tilaa.

Elämän hankkimisessa on Peuran mukaan kyse ennen kaikkea ensimmäisestä käskystä.

- Aineellisen hyvinvoinnin keskellä monen epäjumala on omaisuus. Myös oppineisuus, viisaus tai hyvä maine voi viedä Jumalan paikan.

- Ensimmäinen käsky ohjaa kuitenkin luottamaan yksin Jumalaan, myös silloin kun hän ottaa jotakin pois. Ja kun Jumala käskee rakastamaan itseään, hän samalla kertoo tahtovansa olla ihmisen kanssa.

- Kukaan ei pysty turvaamaan omaa elämäänsä. Jumala pitää elämän yllä, Peura kiteytti.

- Jotakin ihminen kuitenkin voi tehdä. Hän voi rukoilla. Sitä suosittelen vaihtoehdoksi Hanki elämä -projektille. Rukous on ihmisen ja Jumalan Hengen yhteistyötä. Voi olla, että opimme tuntemaan tarpeemme vasta alettuamme rukoilla, Peura jatkoi.

"Vain risti voi uudistaa"

Toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen painotti omassa puheenvuorossaan kirkon ikiaikaisen perustan merkitystä.

- Tämäkin tapahtuma järjestetään Kristus-perustalle. Muuta perustusta ei ole.

Vartiaisen mukaan moni kaipaisi kirkolta radikaalia uudistusta ja nuorennusleikkausta.

- Toki meidän pitää seurata aikaamme. Ei ole järkevää pitää yllä pelkästään perinneliikettä. Meidän on oltava avoimia ja ulospäin suuntautuvia, lievitettävä ihmisten hätää.

- Tämä kaikki tulee kuitenkin rakentaa edelleen ristin sanoman varaan. Kaikki uudistus alkaa paluusta tälle perustalle, Vartiainen linjasi.

Hän totesi, että "olemme maassamme suuren muutoksen edessä, ehkä suurimman tuhanteen vuoteen".

- Muinoin suurtenkin uudistusten jälkeen kirkot rakennettiin uudestaan samoille sijoille. Nyt näyttää siltä, että vanhaan ei ole paluuta, ja tulevaisuus jää salaisuudeksi.

- On kuitenkin muistettava, että Jumala antaa monesti parhaat lahjansa vaikeuksien keskelle, Vartiainen rohkaisi.

- Vaikka läntinen maailma on etääntynyt kristinuskosta, Jumalan lupaus ei horju. Lopputulos on tiedossa. Kun Vapahtaja tulee takaisin, hän tuo lopullisen muutoksen.

Hengelliset syventymispäivät jatkuvat Helsingissä Johanneksenkirkossa ja Cygnaeuksen koululla huomenna 30.8.

Radio Dei lähettää ohjelmaa syventymispäiviltä sunnuntaina klo 10–11.

Katso tarkemmat tiedot osoitteesta syventymispaivat.fi

Lisätiedot:

Suomen Raamattuopiston Säätiön toiminnanjohtaja 
Lauri Vartiainen
09 5123 9189 tai lauri.vartiainen@sro.fi

Tiedottaja
Petri Vähäsarja
09 5123 9154 tai petri.vahasarja@sro.

Yrityksestä

Suomen Raamattuopiston Säätiö on Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutuva itsenäinen kristillinen järjestö, jonka tarkoitus on julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua, tarjota ihmisille hengellinen koti ja tukea lähetystyötä. Raamattuopiston keskuspaikka on Kauniaisissa, jossa toimii kristillinen kansanopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) toimipaikka. Raamattuopistossa järjestetään pitkiä ja lyhyitä raamattukursseja sekä muuta koulutusta ja tapahtumia. Diakissa voi suorittaa sosionomi amk-tutkinnon ja saada kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Raamattuopisto järjestää yhdessä luterilaisten seurakuntien kanssa toimintaa eri puolilla Suomea. Vuokatissa ja Oulussa järjestöllä on kristilliset loma- ja kurssikeskukset. Raamattuopiston kustannusliike Perussanoma julkaisee kirjallisuutta sekä Elämään- ja Perusta-lehtiä. Raamattuopiston ystävien yhdyssiteenä toimii Suomen Raamattuopiston Ystävät ry ja sen jäsenlehti Ystäväviesti. Säätiöllä ja sen kustannusliikkeellä on noin 60 palkattua työntekijää ja yli 300 vapaaehtoista. Raamattuopiston talous on suureksi osaksi vapaaehtoisen tuen varassa. Suomen Raamattuopiston SäätiöHelsingintie 1002700 Kauniainenp. 09 5123 910info@sro.fiwww.sro.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia