Esite ergonomian ja käytettävyyden standardeista

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut esitteen ”Ergonomian ja käytettävyyden standardit”. Esitteessä kerrotaan mitä ergonomia ja käytettävyys ovat. Siinä selostetaan hyvän ergonomian hyötyjä ja ergonomiastandardien merkitystä.

Ergonomian perusteet esitetään standardissa SFS-EN ISO 6385. Käytettävyyden perusteet esitetään standardeissa SFS-EN ISO 9241-11 (käytettävyyden määritelmä) ja SFS-EN ISO 9241-210 (käytettävyyden suunnittelu). Esitteessä on luettelo ergonomian SFS-standardeista aiheittain ryhmiteltynä.

Ergonomiastandardien laadinnasta vastaa Suomessa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys. Ergonomian standardit kuuluvat SFS-ICS-ryhmään 13.180.

Esite on SFS:n www-sivuilla www.sfs.fi kohdassa Ajankohtaista – Esitteet.

Lisätiedot lehdistölle
Jukka-Pekka Rapinoja
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys
Puh.  040 351 0896

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit