Euroopan standardit leviävät Intiaan

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt ovat nimittäneet asiamiehen Intiaan. Standardisoimisliitosta kerrotaan, että asiamiehen tarkoituksena on tehdä eurooppalaista standardisointia tunnetuksi Intiassa.

Ottaen huomioon Intian merkityksen keskeisenä tekijänä maailman taloudessa on päädytty asiamiehen vakanssin perustamiseen. Toimella halutaan tukea EU:n ja Intian taloussuhteita.

Asiamiehen tehtävänä on tehdä tunnetuksi eurooppalaista standardisoimisjärjestelmää, luoda kontakteja sidosryhmiin, lisätä eurooppalaisen standardisoinnin näkyvyyttä sekä parantaa intialaisen standardisoimisjärjestelmän tuntemusta Euroopassa.

Projektin johdossa on eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CENELEC ja ETSI sekä EU ja Efta tukevat hanketta taloudellisesti. 

Asiamiehenä on aloittanut intialainen Kiritkumar Lathia. Hän toimii New Delhissä eurooppalaisessa liike-elämän ja teknologian keskuksessa. Hänellä on laaja kokemus standardisoinnista. Lathia on ollut eurooppalaisen telealan standardisoimisjärjestön ETSIn hallituksen jäsen 1997-2008.

Eurooppalaisilla standardisoimisjärjestöillä on jo aiemmin ollut asiamies Kiinassa. Syksyllä 2009 on avattu tietopalvelu, jonka avulla Kiinan ja Euroopan markkinoista kiinnostuneet yritykset voivat helposti saada tarvitsemaansa tietoa valmiista ja tekeillä olevista kiinalaisista ja eurooppalaisista standardeista. Palvelu toimii osoitteessa http://www.eu-china-standards.eu

Eurooppalaiset standardit ovat käytössä kaikissa EU- ja Efta-maissa sekä Kroatiassa. Ne ovat suurimmaksi osaksi korvanneet maissa aiemmin käytössä olleet kansalliset standardit. EU käyttää paljon standardeja säädöstensä tukena.

Eurooppalaista standardisointia kohtaan tunnetaan maailmanlaajuista kiinnostusta. Eurooppalainen matkapuhelinstandardi GSM on laajasti käytössä Euroopan ulkopuolella. Eurooppalaiset kantavien rakenteiden suunnittelustandardit ja koneturvallisuuden standardit ovat käytössä monissa maissa Euroopan ulkopuolella.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374 

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa