Hygienia hallintaan elintarvikepakkausten tuotannossa

Elintarvikepakkausten tuotantohygienian hallinnan vaatimuksista on tehty standardi. Standardisoimisliitto on julkaissut tämän eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatiman standardin suomeksi tunnuksella SFS-EN 15593. Se on voimassa kaikissa EU- ja Efta-maissa.

Uusi eurooppalainen standardi sisältää vaatimuksia elintarvikepakkausten valmistajille ja toimittajille. Tähän sisältyvät myös elintarvikepakkausten varastointi ja kuljetukset. Standardia voidaan soveltaa myös muihin elintarvikekontaktimateriaaleihin kuin pakkauksiin sekä muihin kuin elintarvikkeita sisältäviin pakkauksiin - esimerkiksi astioiden valmistukseen.

Standardin laadintaan osallistunut PTR ry:n tutkimuspäällikkö Terhen Järvi-Kääriäinen sanoo, että standardi on erittäin hyvä ja paikallaan alalla. Hänen mielestään standardi toimii GMP-ohjeena. EU:n elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyviä tuotantotapoja (GMP) käsittelevä asetus (2023/2006) tuli voimaan 1. elokuuta 2008.

Järvi-Kääriäinen kertoo, että Saksassa ja Itävallassa ovat jo ensimmäiset yritykset hankkineet sertifikaatin järjestelmänsä standardin SFS-EN 15593 mukaisuudesta. Jos yritys täyttää standardin SFS-EN 15593 vaatimukset täyttää se hänen mukaansa myös elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardin SFS-EN ISO 22000 vaatimukset pakkausten valmistuksen osalta. Standardin SFS-EN 15593 noudattamista helpottaa jos standardi SFS-EN ISO 9001 on yritykselle tuttu.

Standardin laadinnassa mukana ollut tutkija Minna Kiviranta Stora Enso Oyj:stä korostaa, että standardi SFS-EN 15593 on yksityiskohtaisempi ja sitovampi kuin SFS-EN ISO 22000. Standardi on selkeä tarkistuslista, joka on erityisesti pk-yritykselle helpompi toteuttaa kuin SFS-EN ISO 22000. Standardi on Kivirannan mielestä vaativa. Sen vaatimukset ovat lähes samat kuin brittistandardin BRC/IOP:n vaatimukset. Standardi on kuitenkin helposti toteutettavissa, jos perusedellytykset ovat kunnossa.

Elintarvikevirasto pitää standardia SFS-EN 15593 erittäin tervetulleena. Tämä on hyvä työkalu GMP-asetuksen nyt astuttua voimaan. Sertifiointia GMP-asetus ei kuitenkaan vaadi, vaan puhuu vain laadunhallintajärjestelmästä.

Osastoinsinööri Eija Mäkinen Standardisoimisliitosta kertoo, että eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on saanut valmiiksi 211 pakkausalan standardia ja muuta julkaisua. Tekeillä on mm. standardi pakkausten helposta avattavuudesta.

Standardeja myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 149 9331 (vaihde), sähköposti sales@sfs.fi

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Osastoinsinööri Eija Mäkinen
Puh. 09 1499 3370

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit