Ilmastonmuutos Kansainvälisen standardien päivä teema

Kaikkialla maailmassa vietetään Kansainvälistä standardien päivää 14. lokakuuta. Nyt jo 40. kerran vietettävällä päivällä halutaan tuoda esille tuhansien kaikkialla maailmassa kansainvälisiä standardeja laatimassa olevien asiantuntijoiden työtä. Tänä vuonna teemana on ilmastonmuutos.

Vuonna 2007 julkaistussa perustavaa laatua olevassa raportissaan maailman hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) mainitsi tekniset standardit, kuten IEC:n, ISOn ja ITUn standardit keinona lieventää ilmastonmuutosta nyt, tarjoten myös mahdollisuuden vähentää sen vaikutuksia tulevaisuudessa, kun uusia teknologioita kehitetään ja ne ovat kypsiä. Tämä viesti on myös ydin tämänvuotisen Kansainvälisen standardein päivän teemassa ”Standardeilla ilmastonmuutos hallintaan”. Kasvavat kasvihuonekaasupäästöt ovat nostamassa maailman keskilämpötilaa. Tämän tuloksena ennustetaan dramaattista ilmastonmuutosta ja maailman tiedeyhteisö ennustaa valtavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön vaikuttavia muutoksia planeetallemme. Kansainvälisen standardien päivän viestin ovat allekirjoittaneet kolmen keskeisen maailmanlaajuisen standardisoimisjärjestön johtajat: IEC:n puheenjohtaja Jacques Régis, ISOn puheenjohtaja Alan Morrison ja ITUn pääsihteeri Hamadoun Touré. Johtavat ilmastonmuutoksen asiantuntijat ovat esittäneet useita käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nämä ratkaisut sisältävät maailman kolmen johtavan standardisoimisjärjestön IEC:n, ISOn ja ITUn standardeja. Standardisoimisjärjestöjen johtajat painottavat: - IEC, ISO ja ITU koordinoivat työtään varmistaakseen, että hallituksille, liike-elämälle ja yhteiskunnalle tarjotaan tarpeellisia työkaluja auttamaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tukemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Standardisoimisjärjestöjen johtajat muistuttavat, että IEC, ISO ja ITU tarjoavat standardisointijärjestelmän, joka tuottaa standardeja seuraavilla ilmastonmuutoksen hillintään liittyvillä aloilla: - kasvihuonekaasupäästöjen valvonta ja mittaus - tuotteiden ja verkostojen hiilijalanjäljen mittaus - energiatehokkaiden kotien ja työpaikkojen rakentaminen - ympäristö- ja energiatehokkuusmerkinnät - ympäristönhallintajärjestelmät ja energianhallintajärjestelmät - ilmastonmuutoksen hillinnässä auttavat innovatiiviset tekniikat - uusien energiatehokkaiden teknologioiden ja palveluiden edistäminen Kansainvälisen standardien päivän viestissä muistutetaan lopuksi: - IEC:n, ISOn ja ITUn standardit tarjoavat hallituksille ja teollisuudelle asiakirjoja, joihin voidaan viitata poliittisissa päätöksissä tai tulevaisuuden ilmastosopimuksissa. Järjestöt työskentelevät yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta Kööpenhaminassa 7.-18. joulukuuta 2009 pidettävä YK:n ilmastokonferenssi olisi täysin tietoinen ratkaisuista, joita valmiit ja tulevat kansainväliset standardit tarjoavat. Lisätiedot Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tiedottaja Jyrki Alanko Puh. 09 1499 3374

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa