Jäätelön lämpötilan valvonta kuljetuksissa tehostuu

Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetusvälineet, välivarastot ja varastot on varustettava asianmukaisin tallennusvälinein, jotta elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevan ilman lämpötilaa voidaan valvoa. Aihetta käsittelevät eurooppalaiset standardit SFS-EN 12830, SFS-EN 13485 ja SFS-EN 13486 ovat nyt saatavissa suomeksi. Komission asetus 37/2005 edellyttää, että näitä standardeja noudatetaan

Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että välineet ovat vastaavan standardin mukaisia. Asetuksen siirtymäaika päättyy vuoden 2009 lopussa. Standardi SFS-EN 12830 käsittelee lämpörekisteröintilaitteita, SFS-EN 13485 lämpömittareita ja SFS-EN 13486 lämpörekisteröintilaitteiden ja –mittarien varmistusmenettelyä. Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 149 9331, verkkokauppa http://sales.sfs.fi, sähköposti sales@sfs.fi. Lisätiedot lehdistölle Metallisuuden Standardisointiyhdistys DI Jukka-Pekka Rapinoja Puh. 09 19231

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit