Johtamisen konsultointipalveluista standardi

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on julkaissut johtamisen konsultointipalveluita käsittelevän standardin. Tämä eurooppalainen standardi EN 16114 soveltuu kaikille johtamisen konsultointipalveluiden tarjoajille kaikilla toimialoilla ja kaikenkokoisille yrityksille. Standardi ei estä palvelujen tarjoajia käyttämästä omia luovia menetelmiään ja lähestymistapojaan.

Standardin laadinta aloitettiin vuonna 2008. Aloitteen siitä tekivät kansainvälinen johtamisjärjestelmien konsultoinnin instituutti ICMCI ja eurooppalainen alan järjestö FEACO.

Standardin käytön odotetaan parantavan asiakkaiden ja konsultointipalvelujen tarjoajien yhteisymmärrystä, joka on usein koettu haasteena. Standardi pyrkii lisäämään johtamisen konsultoinnin tehokkuutta Euroopassa ja edistämään alan kehitystä.

Standardi on helposti ymmärrettävä opasdokumentti. Se perustuu alan hyviin käytäntöihin Euroopassa. Standardi sisältää suosituksia parantaa johtamisen konsultointipalvelujen määrittelemistä, suorittamista ja hyväksymistä.

Standardi EN 16114 on vapaaehtoinen eikä vaadi mitään sertifiointia. Se keskittyy laatukriteereihin, vastuisiin ja tuloksiin. Standardi EN 16114 ”Management consultancy services” on saatavissa Standardisoimisliitosta.

Palveluista on vain vähän eurooppalaisia standardeja. Palvelujen osuus Euroopan taloudessa on kuitenkin merkittävä. Palvelualan tehokkuuden kannalta olisi tärkeää, että myös palveluista olisi eurooppalaisia standardeja. Näin saataisiin aikaan myös palvelualalle sisämarkkinat.

Yksittäisiä eurooppalaisia standardeja palvelualalle on jo olemassa. Esimerkiksi käännöspalveluista, postipalveluista, kuljetuspalveluista, muuttopalveluista, hautauspalveluista ja kuulonhuoltopalveluista on jo eurooppalaisia standardeja. Valtaosin kuitenkin palveluja ohjaavat kansalliset standardit.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
DI Risto Pulkkanen
Puh. 09 1499 3309

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa