Kansainvälinen yhteisymmärrys brändin arvonmäärityksestä

​Aineettomien pääomien osuus yrityksen arvosta voi olla jopa suurempi kuin aineellisten pääomien. Niiden arvostuksessa ongelma on yhteisten, hyväksi koettujen mittareiden puute. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut brändin arvonmääritykseen standardin ISO 10668, joka julkaistaan lokakuussa myös SFS-standardina SFS-ISO 10668 Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen.

Eräänä tärkeimmistä yrityksen aineettoman pääoman komponenteista ovat brändit. Brändipääomia on mitattu, mutta ongelma on ollut tulosten läpinäkyvyyden puute. Standardi ei ole manuaali brändin arvon määrittämiseen, vaan siinä käydään läpi pääperiaatteet arvonmääritysprosessin toteuttamiseen. Tärkeintä on, että standardin mukainen arvonmääritys on avoin, toistettavissa samoja lähtötietoja käyttäen, ja perustuu monipuoliseen tutkimustietoon.

Standardi kattaa kolme eri näkökulmaa: brändin taloudellisen suorituskyvyn ja tulevaisuuden tuotto-odotukset, markkinatiedon ja sidosryhmien käyttäytymiseen liittyvän tutkimustiedon sekä brändin suojauksen ja puolustuksen vahvuuden ja laajuuden. Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen yhteiskäsitys brändin arvonmäärityksen perusvaatimuksista.

Standardin noudattaminen on vapaaehtoista. Siitä hyötyvät organisaatiot, jotka haluavat systemaattisesti kehittää ja johtaa brändejään ja mitata mm. markkinointitoimenpiteiden vaikutusta brändien arvon lisääntymiseen.

ISOn työryhmässä on ollut myös suomalaisia mukana. Suomalaisessa taustaryhmässä on ollut edustus Benjon Oy:stä, BrandWorxx Oy:stä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, IPR University Centeristä, Itella Oyj:stä, KPMG Oy:stä, Lexia Oy:stä sekä PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ja IPR University Center järjestävät Helsingissä iltapäiväseminaarin 11. marraskuuta 2010: Brändin arvonmääritys – kansainvälinen standardi lisää luotettavuutta ja yhtenäistää käytäntöjä, www.sfs.fi.

 

Lisätietoja:

Ruth Lähdeaho, BrandWorxx Oy, p. 040 550 1956

Marja-Leena Mansala, IPR University Center, p. 09 191 22 767

Susanna Vahtila, Suomen Standardisoimisliitto SFS, p. 09 1499 331

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.