Käsikirja pk-yrityksille standardista ISO 9001

​Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uusitun painoksen käsikirjastaan ISO 9001 pk-yrityksille. SFS julkaisee sen myös suomeksi. Käännös ilmestyy alkuvuodesta 2011.

Käsikirja ”ISO 9001 for Small Businesses” sisältää standardin ISO 9001:2008 tekstin selitettynä. Siinä on esimerkkejä ja opastusta laadunhallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 9001 soveltamisesta.

Käsikirjassa on esimerkki, kuinka laadunhallintajärjestelmä voidaan rakentaa seitsemässä vaiheessa. Siinä on esitelty lyhyesti myös sertifiointia.

Käsikirja on kokoa A 5 ja siinä on 165 sivua. Sen veroton hinta on 46 euroa.

Kyseessä on jo kolmas painos alun perin vuonna 1996 ilmestyneestä käsikirjasta. Kirjan sisältö on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa standardia ISO 9001:2008. Standardin ISO 9001 laatinut ISOn tekninen komitea on tehnyt käsikirjan yhteistyössä ITC:n (International Trade Centre) kanssa. ITC on WTO:n ja YK:n yhteinen organisaatio.

Julkaisua myy SFS:n asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353, s-posti sales@sfs.fi.

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Osastoinsinööri Hille Reiman
Puh. 09 1499 3309

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Multimedia

Multimedia