Kestävän it:n standardisointi alkanee palvelinkeskuksista

Kestävän tietotekniikan standardisoinnista vastaava ryhmä on tehnyt ensimmäiset ehdotukset standardisointikohteiksi.

Standardisoitaviksi ehdotetaan kestäviä palvelinkeskuksia ja yleisesti kestävän tietotekniikan ja standardisoinnin parhaita käytäntöjä ja ominai­suuksia. Kohteiden hyväksymisestä on äänestys käynnissä, ja tulos saadaan kansainvälisen ryhmän kesäkuussa pidettävään kokoukseen mennessä.

Kestävien palvelinkeskusten standardin ehdotetaan koskevan sekä vanhojen keskusten perusparannusta että uusien suunnittelua ja rakentamista. Standardista pyritään saamaan sellainen, että sen avulla palvelinkeskukset tulisivat olemaan kaikilta osin kestäviä koko elin­kaarensa ajan. Erityisesti ehdotuksessa painotetaan energiatehokkuutta.

Ehdotuksessa kestävän tietotekniikan parhaiden käytäntöjen standardiksi huomioidaan kestävyys jo tuotteiden ja palveluiden suunnitteluvaiheessa. Standardissa tultaneen määrittelemään tuotteiden ja palveluiden energian­kulutuksen taksonomia ja tunnistamaan kestävyyden kannalta ratkaisevat ominaisuudet. Mukaan otetaan myös jo olemassa olevat parhaat kestävän ICT-teknologian käytännöt.

Kestävää tietotekniikkaa standardisoiva ryhmä SC 39 Sustainability for and by information technology perustettiin ISOn ja IEC:n yhteisen JTC-komitean vuosikokouksessa marraskuussa 2011. Suomessa alan standar­disointiin osallistumista koordinoi SFS. Jos kestävästä tietotekniikasta kiinnostuneita ilmoittautuu riittävästi, voidaan perustaa alueen standardisointia seuraava ja siihen osallistuva kansallinen seurantaryhmä.

Lisätietoja aihealueesta ja kesäkuun SC-kokouksesta antaa IT-standardisoinnin asiantuntija Antti Saari (puh. 09 1499 3461 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit