Kuopioon terveydenhuollon IT-osaajia ympäri maailmaa

Kuopiossa järjestetään terveydenhuollon tietotekniikan kansainvälinen standardisointikokous 23.–27.5.2011. Kokous houkuttelee Suomeen parisensataa osallistujaa kymmenistä eri maista.

”Kokoukseen saaminen Kuopioon on kuopiolaisille terveydenhuollon teknologian alan toimijoille erinomainen tilaisuus kansainväliseen verkostoitumiseen”, toteaa kehitysjohtaja Arto Holopainen Kuopio Innovation Oy:stä. Hän on myös CEN TC 251 -komitean terveydenhuollon laitteistojen standardisointityöryhmän sihteeri ja on todennut käytännössä, että standardisointi edistää yritysten kansainvälistä liiketoimintaa.

Myös Terveysteknologian Liitto ry – FiHTAn toiminnanjohtaja Terhi Kajaste pitää standardisointia tärkeänä terveysteknologian teollisuuden vientiyrityksille: ”Mitä laajemmin pystytään yhteisistä menettelytavoista ja sovellettavista standardeista sopimaan, sitä yksinkertaisempaa on yritysten toiminta globaaleilla markkinoilla. Standardeista hyötyvät myös terveysteknologian teollisuuden tuotteita ja ratkaisuja ostavat asiakkaat, koska standardeja noudattavat järjestelmät ja laitteet ovat yhteentoimivia, niiden toiminta on ennakoitavissa sekä hankinta on joustavampaa.”

Kokouksen järjestää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry yhteistyössä kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen ISOn ja CENin kanssa.

Hillevi Vuori, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, etunimi.sukunimi@sfs.fi tai 040 356 8003.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

ISO (International Organization for Standardization) on maailman suurin kansainvälisten standardien kehittäjä ja julkaisija. Se on hallituksista riippumaton organisaatio, joka rakentaa siltaa yksityisen ja julkisen sektorin välille. ISOn jäsenistön muodostavat 163 kansallista standardisoimisjärjestöä, joista kukin edustaa yhtä maata.

CEN (The European Committee for Standardization) poistaa toiminnallaan kaupankäynnin rajoituksia sekä teollisuudelta että kuluttajilta ja edistää siten eurooppalaisten taloutta maailmanlaajuisessa kaupassa sekä eurooppalaisten ja ympäristön hyvinvointia. CENin jäsenet kehittävät yhdessä eurooppalaisia EN-standardeja.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit