Kuopiossa työstetään terveydenhuollon tietotekniikan standardeja

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisoijat kokoontuvat Kuopiossa 23.–27.5.2011. Kokoukseen on ilmoittautunut yli 200 osallistujaa 26 maasta. Mukana on myös monien kansainvälisten terveydenhuoltoalan organisaatioiden kuten Maailman terveysjärjestön (WHO:n) ja Euroopan Lääkeviraston (EMEAn) edustajia.

Kokouksessa eri maiden asiantuntijoista koostuvat työryhmät työstävät tekeillä olevia standardiehdotuksia. Tämän viikon aikana käsiteltäviä aiheita ovat mm. riskienhallinta ja potilasturvallisuus terveydenhuollon tietojärjestelmissä, lääkepakkausten merkinnät,  terveysteknologian arkkitehtuurimallin laatiminen kehittyville ja kehitysmaille sekä terveysseurantaan tarkoitetut järjestelmät.

Nyt ensimmäistä kertaa terveydenhuollon tietotekniikan standardisointikokoukseen tulee mukaan Etelä-Afrikan, Kenian, Mosambikin, Ruandan ja Meksikon edustajia. Terveydenhuollon palveluiden yhdenmukaiset vaatimukset noteerataan siis yhä laajemmin maailmalla. Standardit ja standardisointityöhön osallistuminen ovat myös merkittäviä sekä kotimaan ratkaisujen parissa toimiville tahoille että vientiä harjoittaville yrityksille.

 Kokouksen hotelli Puijonsarvessa järjestää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry yhteistyössä kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen ISOn ja CENin kanssa.

Lisätietoja: Hillevi Vuori, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, etunimi.sukunimi@sfs.fi tai 040 356 8003.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

ISO (International Organization for Standardization) on maailman suurin kansainvälisten standardien kehittäjä ja julkaisija. Se on hallituksista riippumaton organisaatio, joka rakentaa siltaa yksityisen ja julkisen sektorin välille. ISOn jäsenistön muodostavat 163 kansallista standardisoimisjärjestöä, joista kukin edustaa yhtä maata.

CEN (The European Committee for Standardization) poistaa toiminnallaan kaupankäynnin rajoituksia sekä teollisuudelta että kuluttajilta ja edistää siten eurooppalaisten taloutta maailmanlaajuisessa kaupassa sekä eurooppalaisten ja ympäristön hyvinvointia. CENin jäsenet kehittävät yhdessä eurooppalaisia EN-standardeja.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit