Kynttilöihin eurovaroitukset

Kynttilöiden turvamerkinnöistä on vahvistettu eurooppalainen standardi (EN 15494:2007). Standardisoimisliitosta kerrotaan, että standardissa on neljä pakollista merkintää. Standardissa on myös 11 lisämerkintää, mitä voidaan käyttää tarpeen mukaan. Merkintä voidaan antaa joko symbolilla tai tekstillä. Sen tulee olla selvästi näkyvillä tuotteessa tai pakkauksessa. Mikäli tämä ei ole käytännöllistä merkintöjen tulee olla saatavilla lehtisenä myyntipisteessä.

Pakolliset merkinnät ovat: älä koskaan jätä palavaa kynttilää ilman valvontaa, polta kynttilöitä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta, älä polta kynttilää minkään lähellä, joka voi syttyä palamaan ja oma merkintä ilmoittaa, kuinka paljon väliä pitää jättää palavien kynttilöiden väliin. Jos symbolien sijaan käytetään tekstejä ne tulee antaa sen maan kielellä tai kielillä, jossa kynttilöitä myydään. Merkintöjen yläpuolelle tai viereen tulee lisätä yleinen varoitusmerkki: kolmion sisällä oleva huutomerkki.

VTT on tutkinut Kuluttajaviraston toimeksiannosta kynttilöistä aiheutuneita tulipaloja. Vuosina 2000-2002 kynttilästä syttyneitä tulipaloja oli Suomessa 231. Tämä on kolme prosenttia kaikista tarkasteltavissa rakennustyypeissä syttyneistä tulipaloista. Kynttiläpaloista 37 prosenttia tapahtui joulukuussa. Kynttiläpaloista 87 prosenttia keskittyi asuinrakennuksiin.

Tyypillisesti kynttiläpalo on seurausta kynttilän huolimattomasta polttamisesta. Yleinen syttymistapa on ilman valvontaa jätetyn kynttilän loppuun palaminen tai kaatuminen ja palon leviäminen alustasta tai ympäröiviin materiaaleihin, kuten esimerkiksi verhoihin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietojen mukaan vuonna 2006 Suomessa kynttilä oli syynä kahdeksaan palokuolemaan.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Osastoinsinööri Kati Heiskanen
Puh. 09 1499 3369
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit