Laadunhallintaa pk-yrityksille

Laadunhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset sisältävä standardi ISO 9001 on yksi kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn kaikkien aikojen tunnetuimmista ja käytetyimmistä standardeista. Helpottaakseen tämän standardin käyttöä pk-yrityksissä ISO on julkaissut jo kolmannen painoksen käsikirjastaan ”ISO 9001 for Small Businesses. What to do”.

Tässä uudistetussa käsikirjassa on huomioitu standardin ISO 9001 viimeisin, vuonna 2008 julkaistu versio. Siinä kerrotaan selkeällä kielellä ja monin käytännön esimerkein, miten pk-yritykset voivat oppia ymmärtämään ja hyödyntämään standardia ISO 9001. Nyt Standardisoimisliitto on julkaissut tämän käsikirjan suomeksi nimellä ”ISO 9001 pk-yrityksille. Kuinka toimia”. 

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Osastoinsinööri Risto Pulkkanen
Puh. 09 1499 3309

Liitteenä kuva kirjan kannesta.

ISO 9001 pk-yrityksille. Kuinka toimia

SFS-käsikirja 807

3. painos, 2011. A5-koko. 161 sivua. 56  € (+ alv 9 % ja toimituskulut)

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit