Laatuasiantuntijat koolla Helsingissä

Laadukkaan johtamisen asiantuntijat kaikkialta maailmassa ovat koolla Helsingissä kesäkuussa. Kokouksissa käsitellään kansainvälisen ISO 9000 -standardisarjan kehittämistä.

Kokoukset pidetään 11. kesäkuuta - 15. kesäkuuta. Niihin osallistuu 120 henkeä.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi 20 vuotta sitten laadukasta johtamista käsittelevän ISO 9000 -standardisarjan. Kuluneiden vuosien aikana standardeista on tullut maailman tunnetuimmat standardit ja yhteinen kieli laadukkaalle johtamiselle.

ISO 9000 -sarjan standardeja sovelletaan kaikkialla maailmassa kaikenkokoisissa organisaatioissa kaikilla aloilla. Standardit ovat laajasti käytössä.

Suomi on ollut mukana ISO 9000 -standardien kehittämisessä alusta lähtien. Suomen Standardisoimisliitto SFS:ssä toimii laadunhallinnan komitea, jonka jäsenillä on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin työryhmiin ja kokouksiin. Suomalaiset asiantuntijat ovat mukana tälläkin hetkellä sarjan päästandardeja ISO 9001 ja ISO 9004 uudistavissa työryhmissä.

Lisätiedot lehdistölle

SFS:n laadunhallintakomitean puheenjohtaja, puolustusvoimien laatujohtaja Markku Ahlberg
Puh. 09 1812 2883, 040 503 7257
S-posti markku.ahlberg@mil.fi

SFS:n laadunhallintakomitean sihteeri, osastoinsinööri Anne-Mari Miikkala
Puh, 09 1499 3368
S-posti anne-mari.miikkala@sfs.fi

SFS:n tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374
S-posti jyrki.alanko@sfs.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.