Leikkikenttävälinestandardeja on muutettu

Leikkikenttävälineitä käsittelevät eurooppalaiset standardit on uusittu. Sarjaan on tehty kaksi kokonaan uutta standardia, jotka koskevat suljettuja leikkivälineitä ja kolmiulotteisia kiipeilyverkkoja. Standardien avulla leikkikenttävälineiden turvallisuutta on kehitetty jo vuodesta 1999.

Standardeissa ei ole enää erityisvaatimuksia alle kolmivuotiaille tarkoitetuille välineille. Lapsen kyvyt eivät ole yksin iästä riippuvaisia ja pikkulapset vaativat joka tapauksessa aikuisen valvontaa. Sen sijaan standardeissa on asetettu erityisvaatimuksia helppopääsyisille välineille mm. portaita ja ramppeja pidetään helppona pääsykeinona välineeseen.

Standardi SFS-EN 1176-1 sisältää yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. Standardin johdannossa on selvennetty tasapainoa välineen haastavuuden ja vahingoilta suojaamisen välillä. On oleellista, että välineet tarjoavat kasvulle ja oppimiselle välttämättömiä haasteita, mutta kuitenkin on tärkeintä, että välineet ovat turvallisia.

Uusi vaatimus on, että palomiehen tangon ja lähtötasanteen välin tulee olla vähintään 35 cm. Irtonaisen turva-alusmateriaalin kerrospaksuutta on ohennettu 10 cm:llä. Kahden metrin putoamiskorkeuteen riittää 30 cm kerros ja 40 cm kerros riittää suurimpaan sallittuun putoamiskorkeuteen asti. Turva-aluetta ei ole enää lainkaan välineillä, joiden putoamiskorkeus on alle 60 cm eivätkä aiheuta käyttäjälle liikettä.

Sellaisissa portaissa ja rampeissa, jotka johtavat alle metrin korkeuteen, ei vaadita enää umpikaiteita. Keinumisköydeksi katsotaan vain yli metrin pituinen, vain toisesta päästään kiinnitetty köysi. Raskaita riippupuomeja koskevat turvallisuusvaatimukset on lisätty standardiin.

Keinuja, liukumäkiä, köysiratoja, karusellejä, keinumisvälineitä, iskua vaimentavia alustoja sekä asennusta ja ylläpitoa käsittelevät standardit on myös uusittu. Iskua vaimentavia alustoja käsittelevä standardi SFS-EN 1177 kattaa nyt vain testimenetelmän kuvauksen. Kaikki muu aineisto on siirretty standardiin SFS-EN 1176-1. Ylläpitoa käsittelevään standardiin on lisätty leikkikentän kylttiä ja lasikuituosien kulumista koskevat ohjeet. Muihin osiin on tehty selvennyksiä ja muutoksia vaatimuksiin. Köysiratojen vaatimuksia on esimerkiksi muutettu siten, että kaksi köysirataa voidaan asentaa vierekkäin. Liukumäen turva-alueen laajuus liukumisosan sivuilla ei puolestaan enää ole aina metrin, vaan määräytyy liu’un korkeuden mukaan.

Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisi uudet ja uusitut standardit suomeksi marraskuun alussa. Standardien vanhat versiot ovat voimassa 31. toukokuuta 2009 asti. Standardit on suomentanut Yleinen Teollisuusliitto. Suomalaiset asiantuntijat ovat olleet mukana standardeja uusimassa.

Vanhoja leikkikenttävälineitä on tapauskohtaisesti tarkasteltava sen perusteella aiheutuuko niistä vaaraa ja tehtävä korjauksia tarpeen mukaan kiireellisyysjärjestyksessä. Valmistajien on syytä ottaa huomioon uudistetuissa standardeissa olevat muutokset tuotannossaan. Leikkikenttien ylläpitäjien ja omistajien tulisi jatkossa hankkia uusien standardien mukaisia välineitä.

Kunnat, lääninhallitukset ja Kuluttajavirasto valvovat leikkikenttien turvallisuutta tuoteturvallisuuslainsäädännön nojalla. Lain mukaan leikkikenttien ja niiden välineiden on oltava turvallisia. Vaatimukset koskevat niin kunnallisia leikkipaikkoja kuin koulujen, sairaaloiden ja asunto-osakeyhtiöiden pihojen leikkipaikkoja. Välineturvallisuuden lisäksi on tärkeä huomioida leikkikenttien kokonaisturvallisuus, joka pitää sisällään mm. leikkikentän aidat, lukittavat portit ja leikkikentän kyltin, jossa on leikkikentän osoitetiedot, yleinen hätänumero sekä huollosta vastaavan tahon yhteystiedot.

Lisätiedot

Kuluttajavirasto www.kuluttajavirasto.fi > yritykselle > palveluiden turvallisuus > leikkikentät
Tuoteturvallisuusinsinööri Tuija Lukkari
Puh. 09 7726 7536

Lappset Group Oy
Tuoteturvallisuusjohtaja Esa Junttila
GSM: +358 40 5432957

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi
Puh. 09 6220 4136

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliito SFS, puh. 09 149 9331 /asiakaspalvelu

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit