Liikuntapaikkojen liikuntavälineille vaatimukset

Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineiden yleisistä vaatimuksista, turvallisuusvaatimuksista ja testausmenetelmistä on julkaistu eurooppalainen standardi (SFS-EN 15312). Nyt leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuden arviointiin on kattavasti standardeja. Leikkikenttävälineiden standardit ovat olleet käytössä 1990-luvun lopulta. Vuonna 2007 julkaistiin standardi skeittipaikkojen turvallisuudesta.

Nyt julkaistu standardi käsittelee pysyvästi asennettuja julkisia liikuntavälineitä, joita tarvitaan esimerkiksi koripalloa, jalkapalloa ja pöytätennistä pelattaessa. Standardi esittää vaatimukset välineille itselleen sekä myös niiden asennukselle, tarkastukselle ja huollolle. Standardia sovelletaan liikuntavälineisiin, joita käyttävät pääasiassa lapset ja nuoret.

Vaatimukset käsittelevät mm. kestävyyttä, kiinnijuuttumista ja odottamattomia esteitä. Välineet tulee tehdä niin, että sormien juuttumisia niihin ei pääse tapahtumaan. Pään ja kaulan kiinnijuuttuminen mihinkään aukkoon ei saa olla mahdollista, mentiin aukon läpi sitten pää tai jalat edellä. Välineen sisällä, päällä tai ympärillä olevassa tilassa, johon käyttäjä pääsee, ei saa olla esteitä, joita käyttäjä ei osaa odottaa ja jotka voisivat käyttäjän niihin osuttua aiheuttaa loukkaantumisen.

Välineiden valmistajien tulee toimittaa huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee määritellä huoltovälit. Tarpeen mukaan tulee olla ohjeet rutiininomaisesta silmämääräisestä tarkastuksesta, 1–3 kuukauden välein tehtävästä toiminnallisesta tarkastuksesta ja vuotuisesta tarkastuksesta. Ohjeiden tulee sisältää mm. huoltoa tarvitsevat kohdat ja huoltomenetelmät, esimerkiksi voitelu ja pulttien tai köysien kiristys tarvittaessa.

Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan kuntiin nuorisolle kiihtyvällä vauhdilla. Esimerkiksi Helsingissä on Lauttasaaressa avattu vuonna 2007 laaja lähiliikuntapaikka. Keravalla on toteutettu kokonainen lähiliikuntapaikkaverkosto. Lähiliikuntapaikat ovat valtion liikuntapaikkarakentamisen painopistealue.

Standardit on suomentanut Yleinen Teollisuusliitto YTL ja julkaissut Suomen Standardisoimisliitto SFS. Standardeja myy SFS:n asiakaspalvelu, puh. 09 149 9331 (vaihde).

Lisätiedot lehdistölle

Viherympäristöliitto ry
Koulutuspäällikkö Marko Eskolainen
puh. 09 207 920 842

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi
Puh. 09 6220 4136

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Multimedia

Multimedia