Linja-autopalot kuriin uudella standardilla

Linja-autopalot ovat Suomessa yleisiä. Moottoritilan palo on tyypillisin linja-autopalo. Nyt niiden kimppuun aiotaan käydä toden teolla uudella Suomen Standardisoimisliiton vahvistamalla standardilla SFS 5997.

Standardi käsittelee linja-autojen automaattisten sammutusjärjestelmien suunnittelua, asennusta ja huoltoa. Kiinteän automaattisen sammutusjärjestelmän tarkoituksena on palon syttyessä havaita palo, varoittaa ympäristöä ja sammuttaa tulipalo linja-auton moottoritilassa.

Suomessa moottoritila on linja-autoissa yleensä takana. Tällöin kuljettajan on vaikeaa havaita paloa tarpeeksi nopeasti ilman hälytintä. Sammutusjärjestelmissä pitääkin olla vähintään yksi vilkkuvaa valoa tuottava hälytin. Se tulee sijoittaa siten, että kuljettaja havaitsee hälytyksen ajaessaan. Järjestelmässä tulee olla myös katkovaa ääntä tuottava hälytin.

Sammutusjärjestelmä on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Standardissa on sammutuslaitteiston määräaikaisen kunnossapitopöytäkirjan lomakemalli. Standardissa on myös linja-auton määräaikaisen paloturvallisuustarkastuksen lomakemalli sekä lomakkeen yksityiskohtainen täyttöohje. Standardissa on tärkeimmät paloturvallisuusohjeet konepalojen ehkäisemiseksi.

Vuonna 2012 oli Suomessa 64 linja-autopaloa. Linja-autopaloissa ei ole onneksi tapahtunut vakavia henkilövahinkoja. Linja-autopaloissa on kuitenkin suuronnettomuuden vaara, etenkin jos kyydissä on liikuntarajoitteisia matkustajia.

Sammutusjärjestelmien asentamista linja-autoihin suositeltiin jo 10 vuotta sitten julkaistussa Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa. Sammutuslaitteistot eivät kuitenkaan ole yleisiä linja-autoissa Suomessa.

Standardin on laatinut Yleinen Teollisuusliitto YTL. Sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, www.sfs.fi

Lisätiedot lehdistölle

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi
Puh. 050 5700 766

Finanssialan Keskusliitto
Turvallisuusasiantuntija Raimo Lehto
Puh. 020 793 4239

Liikenneturva
Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen
Puh. 020 7282 310

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit