Lisää merkkejä näppäimistölle

Tietokoneen näppäimistö saa uusia merkkejä. Standardisoimisliitto on julkaissut uuden standardin SFS 5966 näppäimistöstä. Lisää merkkejä saadaan näppäimistölle muuttamatta nykyisten näppäimien paikkoja. SFS julkaisee standardin käytöstä myös pikaoppaan.

Uuden asettelun tavoitteena on laajentaa niiden merkkien valikoimaa, jotka voidaan tuottaa helposti suoraan näppäimistöltä. Esimerkiksi asteen ja promillen merkki syntyvät aiempaan helpommin uudella näppäimistöllä. Uusia ominaisuuksia ei kenenkään ole pakko käyttää tai edes tuntea, ellei niitä koe tarvitsevansa.

Asettelu mahdollistaa EU:n virallisten kielien ja pohjoismaisten vähemmistökielien koko nykyisin käytössä olevan latinalaisen merkistön merkkien tuottamisen helposti. Esimerkiksi vieraskieliset nimet ja paikkakunnat saadaan helposti tuotetuksi myös suomenkieliseen tekstiin. Uusien merkkien tuottamisessa käytetään hyväksi Alt Gr –näppäintä

Esimerkiksi hattu-s (š) tuotetaan painamalla ensin heittomerkki­näppäintä niin, että Alt Gr -näppäin on alas painettuna, ja sitten s-näppäintä. Ajatusviiva kirjoitetaan painamalla samanaikaisesti Alt Gr ja yhdysmerkki. Promille tuotetaan painamalla samanaikaisesti Alt Gr ja 5.

Uudet merkit saa tietokoneen näppäimistöön, kun hankkii uuden ajurin koneeseen. Esimerkiksi Microsoftin nettisivuilla on ollut jo kesästä 2006 ladattavissa kokeiluversio uudesta asettelusta. Kokeiluversiosta on saatu positiivista palautetta. Standardi on kehitetty kokeiluversion pohjalta.

Uusi standardi syntyi Kotoistus-hankkeessa, jonka toimintaa nykyisin koordinoi opetusministeriön alainen Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Hanke on avoin kaikille kiinnostuneille ja sen toiminta kohdistuu laajalti kulttuurin monimuotoisuuden tukeen tietotekniikassa.

Näppäimistöasettelustandardi kuuluu Suomen Standardisoimisliiton IT-tiimin toimialueeseen. Vuonna 2007 perustettu tiimi koordinoi päätyönään kansainvälisen (ISO) ja eurooppalaisen standardisointijärjestön (CEN) standardisointia Suomessa. Tiimi toimii yhteistyössä tietotekniikan alan yritysten, järjestöjen, tutkimuslaitosten sekä julkisen hallinnon asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana tiimi on jo perustanut useita seurantaryhmiä seuraamaan eri aihealueiden kansainvälistä (ISO) ja eurooppalaista (CEN) standardisointia ja tarpeen mukaan myös osallistumaan siihen. Seurantaryhmiä on perustettu esimerkiksi terveydenhuollon tietotekniikkaan, dokumenttiformaatteihin, opetusteknologiaan ja geoinformatiikkaan.

Lisätiedot

Erkki I. Kolehmainen
puh. 09 4368 2643, 0400 825 943
s-posti eik@iki.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS
IT-standardisointiasiantuntija Hillevi Vuori
puh 09 1499 3467

Kotoistus-hanke
kotoistus@csc.fi

SFS 5966 Näppäimistökaavio. Suomalais-ruotsalainen monikielinen näppäimistöasettelu 35 s.

Standardia myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 149 9331 (vaihde). Se on imuroitavissa SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit