Merkistöjen standardisointikokous Suomeen 2011

Salvador Dalí, Béla Bartók ja Bjørn Dæhlie. Jūrmala, Gdańsk ja Þingvellir.  Unicoden ja kansainvälisen standardisointityön ansiosta on mahdollista kirjoittaa erikielisissä teksteissä nämäkin nimet oikein – ja työ jatkuu yhä; merkistöasiantuntijoiden ISOn ja IEC:n seuraava yhteinen standardisointikokous on Helsingissä 6.–10.6.2011.

Merkistöjen standardisointia tehdään ISOn ja IEC:n yhteisessä komiteassa JTC 1/SC 2 Coded Character Sets. Ryhmän tunnetuin standardi on ISO/IEC 10646, UCS – the Universal Multiple-Octet Coded Character Set, jossa määritellään Unicode-standardissa toteutettavat merkit. Tavoitteena on sisällyttää standardiin kaikki maailman tunnetut kirjoitusjärjestelmät sekä muita tarpeellisia merkkejä.

 ”Vaikka suomalaisissa teksteissä käyttämämme merkit sisältyvät jo Unicodeen, aktiivinen merkistötyöhön osallistuminen takaa, että tarpeen tullen äänemme kuullaan. Viimeaikaisia painopisteitämme on ollut uhanalaisten sukukieltemme aseman parantaminen. Suomen edustajat ovat myös saaneet kansainvälistä tunnustusta toimiessaan välittäjinä”, kertoo Kotoistushankkeen koordinaattori ja merkistötyöryhmän jäsen Tero Aalto CSC:ltä.

Merkistökokouksen järjestää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Lisätietoja: Hillevi Vuori, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, etunimi.sukunimi@sfs.fi tai 040 356 8003.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja.

ISO (International Organization for Standardization) on maailman suurin kansainvälisten standardien kehittäjä ja julkaisija. Se on hallituksista riippumaton organisaatio, joka rakentaa siltaa yksityisen ja julkisen sektorin välille. ISOn jäsenistön muodostavat 163 kansallista standardisoimisjärjestöä, joista kukin edustaa yhtä maata.

 Kotoistushanke rakentaa siltaa tietotekniikan käyttäjien ja tietotekniikkateollisuuden välillä kotimaisten kielten kieli- ja kulttuurisidonnaisuuksiin liittyvissä asioissa tavoitellen tilannetta, jossa tietotekniikka ei enää estä kotimaisten kielten kieli- ja kulttuurisidonnaisten elementtien esittämistä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuonna 2004 käynnistämää hanketta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit