Riskit johdon hallintaan – uusi standardi suomeksi

Kansainvälinen standardi riskienhallinnasta on nyt saatavana myös suomenkielisenä tunnuksella SFS-ISO 31000. Sen avulla kaiken kokoiset organisaatiot voivat kehittää riskienhallintansa ajan vaatimusten mukaiselle tasolle.

Standardin SFS-ISO 31000 tavoitteena on auttaa erikokoisia yrityksiä ja muita organisaatioita luomaan prosessinomainen tapa tunnistaa, hallita ja ottaa tietoisia riskejä liiketoiminnan tavoitteisiin pääsemiseksi. Standardin ISO 31000 kehittäjien taustalla on laaja joukko riskienhallintastandardien kehittäjiä, mm. Kevin W. Wright, joka on vastannut myös Australian Risk Management standardin kehittämisestä. Ferma (Federation of European Risk Management Association), joka on eurooppalaisten riskienhallintayhdistysten kattojärjestö, tukee voimakkaasti standardin ISO 31000 käyttöönottoa eri organisaatioissa.

Standardi SFS-ISO 31000 Riskienhallinta – periaatteet ja ohjeet on saatavissa SFS:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353. Siinä on 53 sivua. Suomennoksessa on mukana alkuperäinen kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn julkaisema englanninkielinen teksti. SFS järjestää aiheesta iltapäiväseminaarin Helsingissä 6. syyskuuta 2011, www.sfs.fi .

Kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa työ riskienhallinnan kehittämisen työkalujen luomiseen jatkuu syksyllä uudessa työryhmässä, jossa tullaan valmistelemaan riskienhallinnan soveltamisopas. Myös suomalaisilla riskienhallinnan asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua kehitystyöhön.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Riskienhallintayhdistys ry
Lassi Väisänen Oy
Lassi Väisänen
Puh. 0400 405 858

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Johtaja Susanna Vahtila
Puh. 09 1499 3381 

 

 

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.