Sähköturvallisuus paranee

Pienjännitesähköasennuksia käsittelevän standardisarjan SFS 6000 kokonaisuudistus on valmistunut. Sarja käsittää yhteensä 37 standardia. Standardisoimisliitto on julkaissut standardit sekä yksittäin että koottuna SFS-käsikirjaan 600. Standardit on laatinut sähkö- ja elektroniikka-alan standardisoimisjärjestö SESKO.

Ehkä tärkeimpänä yksittäisenä uudistuksena uusi SFS-standardisarja vaatii, että tavanomaiset maallikoiden käyttöön tarkoitetut pistorasiat pitää suojata mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla. Se täydentää ehjän laitteen eristyksen ja koteloinnin antaman perussuojauksen ja ensimmäisessä viassa toimivan vikasuojauksen antamaa turvaa. Useat maat ovat vaatineet jo pitkään tällaista pistorasioiden lisäsuojausta, eikä sen käytössä ole esiintynyt ongelmia.

Herkän 30 mA vikavirtasuojan käyttö voi aiheuttaa ongelmia, kun vuotovirrat tai ukonilma tai muu luonnonilmiö aiheuttaa vikavirtasuojan toimimisen esimerkiksi pakastimen pistorasian syötössä. Sen takia standardissa on esitetty poikkeus, jonka mukaan määrätylle laitteelle tarkoitettu pistorasia voidaan jättää ilman lisäsuojausta.

Standardissa on muutenkin vaatimukset saatettu nykyajan vaatimusten tasalle. Esimerkiksi sähköasennusten häiriöistä on annettu uusia ohjeita, joiden avulla voidaan toteuttaa myös uuden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin vaatimuksia.

SFS 6000 -standardien käyttö ei ole pakollista, kuten aikaisemmin käytössä olleiden sähköturvallisuusmääräysten, mutta noudattamalla standardeja täytetään viranomaismääräysten vaatimukset. Turvatekniikan keskus TUKES on esittänyt ohjeessa S 10 ne standardit, joiden mukaan toimien täytetään viranomaismääräysten vaatimukset. TUKES uusii ohjeen ja siinä tullaan määrittelemään uusien standardien käyttöönotto. Mitään tarkkoja päivämääriä luultavasti ei anneta, vaan periaatteena on, että uudet asennukset tehdään uusien standardien mukaisesti ja aikaisemmin aloitetut asennukset voidaan tehdä loppuun aikaisempien standardien mukaan.Lisätiedot

SESKO
Tapani Nurmi
Puh. 09 6963961
sähköposti tapani.nurmi@sesko.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.