SFS-käsikirjaluettelo ilmestynyt

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut uuden SFS-käsikirjojen luettelon. Yli 50-sivuisessa julkaisussa mainitaan kaikki SFS:n 150 käsikirjaa. Vuonna 2007 SFS on julkaissut 28 käsikirjaa.

Uusi käsikirja on julkaistu mm. kuntolaitteista. Se sisältää kuntolaitteita käsittelevät eurooppalaiset standardit. Niiden tavoitteena on vähentää laitteiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia. Uusi on myös tilastollinen laatusanasto. Sen tavoitteena on opastaa tilastollista laadunhallintaa hyödyntäviä ja opiskelevia alan käsitteistöön sekä yhtenäistää alalla käytettyä suomalaista terminologiaa.

Suurin osa SFS-käsikirjoista on eri alojen SFS-standardien kokoelmia. Joukossa on kuitenkin myös standardeja selittäviä käsikirjoja sekä muita. Esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuusta on oma SFS-käsikirja, vaikka kansainvälinen standardi aiheesta on vasta tekeillä.

Luettelo on luettavissa SFS:n www-sivuilla www.sfs.fi. Se on saatavissa maksutta painettuna SFS:stä, puh. 09 149 9331.

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa