SFS-SEMINAARI 17.4.2007

Standardeilla kilpailukykyä

Suomen Standardisoimisliitto SFS järjestää kansainvälisiä hallintajärjestelmästandardeja käsittelevän seminaarin ”Organisaation laadukas ja järjestelmällinen johtaminen – kilpailukykyä ja vastuullisuutta” 17.4.2007 Helsingin Messukeskuksessa. Seminaarissa kuullaan katsaus nykytilanteeseen ja tulevaisuuden trendeihin, erityisesti laadunhallinnan ISO 9000 -standardisarjan ja ympäristöasioiden hallinnan ISO 14000 -standardisarjan osalta. Puhujina seminaarissa on alan asiantuntijoita, joista osa on mukana vaikuttamassa järjestelmästandardien sisältöön kansainvälisissä työryhmissä.

Seminaarissa kerrotaan, mitä eri kansainvälisiä standardeja on olemassa tukemaan organisaatioiden johtamista ja miten nämä standardit ovat muuttumassa lähitulevaisuudessa. Standardien ISO 9001 ja ISO 14001 lisäksi muita keskeisiä järjestelmästandardeja ovat tietoturvallisuutta käsittelevä ISO/IEC 27001 ja työturvallisuutta käsittelevä OHSAS 18001. Käytännön liike-elämässä eri standardeissa esitetyt vaatimukset on hyödyllistä yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös hallintajärjestelmästandardien kehityksen suuntana on johtamisen eri alueiden aikaisempaa syvempi yhtäläisyys.

Seminaarin tavoitteena on keskustella monipuolisesti aiheeseen liittyvästä standardisoinnista. Yhtenä keskeisenä keskustelun aiheena on, miten laatu-, ympäristö-, tietoturvallisuus- ja työturvallisuusstandardien pitäisi muuttua ja kehittyä tulevaisuudessa, jotta näistä hyödyttäisiin mahdollisimman paljon. Seminaarin paneelikeskustelussa on hyvä tilaisuus tuoda esiin omia näkökantojaan standardien ja niiden käytön kehityssuunnista.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake on www-sivuilla www.sfs.fi.

Lisätiedot:
Anne-Mari Miikkala
anne-mari.miikkala@sfs.fi
(09) 1499 3368

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.