Standardeilla tehdään maailmaa esteettömäksi

Esteettömyys on 14. lokakuuta vietettävän Kansainvälisen standardien päivän teema tänä vuonna. Päivää vietetään jo 41. kerran.

Esteettömyys merkitsee tuotteen, palvelun ja elin- tai työympäristön soveltuvuutta kaikille riippumatta yksilöiden erilaisista ominaisuuksista, kuten heikkonäköisyys, huonokuuloisuus, liikuntaesteisyys tai ikä. Väestön ikääntyessä esteettömyys on tullut jatkuvasti ajankohtaisemmaksi kaikkien vaatiessa pääsyä mukaan sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen elämään. Esteettömyydessä ei ole kuitenkaan kyse vain vanhuksista ja vammaisista. Kuka tahansa voi jossain elämänsä vaiheessa olla väliaikaisesti vajaakykyinen.

Suunnittelijat ovat avainasemassa esteettömyyden luomisessa. Esteettömyyttä käsitellään lukuisissa standardeissa. Esteettömyyden valinnalla kansainvälisen standardien päivän teemaksi halutaan edistää esteettömyyttä käsittelevien standardien käyttöä.

Päivän viestissään kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen ISOn, IEC:n ja ITUn puheenjohtajat muistuttavat, että kansainväliset standardisoimisjärjestöt koordinoivat työtään ja tarjoavat standardisointijärjestelmän, joka auttaa suunnittelijoita, valmistajia ja päättäjiä tekemään maailmasta turvallisempaa ja esteettömämpää kaikille tänään ja huomenna. 

Kansainvälisenä standardien päivänä julkistetaan esteettömyyttä käsittelevä SFS-käsikirja 48-1. Se sisältää laajan teknisen raportin, jossa on konkreettisia esimerkkejä tuotteiden, palveluiden ja ympäristön suunnittelusta esteettömäksi sekä suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittamia esteettömyyttä käsitteleviä artikkeleita. Niiden tarkoituksena on antaa yleiskuva esteettömyyden merkityksestä, esteettömyyttä parantavista toimista ja keinoista sekä herättää kiinnostusta esteettömyyttä käsitelevään yksityiskohtaisempaan tietoon. Julkistamistilaisuudessa on alustajina esteettömyyden asiantuntijoita tuotantoprosessien, rakentamisen, infrastruktuurin, hissien ja www-sivujen aloilta. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys järjestää tilaisuuden yhdessä Työterveyslaitoksen ja Standardisoimisliiton kanssa. Julkistamistilaisuuden ohjelma on www-osoitteessa http://www.metsta.fi/uutiset/tapahtuu.html

Päivä on juuri 14. lokakuuta siitä syystä, että vuonna 1946 tuona päivänä 25 maan edustajat aloittivat kokouksen Lontoossa, jossa päätettiin perustaa kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO. Järjestö aloitti toimintansa 23. helmikuuta 1947. Suomi on ollut mukana järjestön toiminnassa alusta lähtien. Kansainvälistä standardien päivää (World Standards Day) vietettiin ensimmäisen kerran 14. lokakuuta 1970 järjestön silloisen turkkilaisen puheenjohtajan Faruk Sünterin aloitteesta. Sähköalan maailmanlaajuinen standardisoimisjärjestö IEC on ollut mukana järjestämässä päivää vuodesta 1988. Telealan maailmanlaajuinen järjestö ITU tuli mukaan vuonna 1993. Vuodesta 2000 päivän juliste on teetetty ammattigraafikolla, jolle on annettu vapaat kädet. Vuoden 2010 julisteen on suunnitellut eteläafrikkalainen Johann van Schalkwyk. 

Standardisoinnin keskusjärjestönä Suomessa toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS. Se on ISOn jäsen. SFS vahvistaa kansalliset SFS-standardit, jotka ovat valtaosin alun perin ISO-standardeja tai eurooppalaisia EN-standardeja. Standardien merkitys on viime vuosina kasvanut ja niitä laaditaan yhä uusilta aloilta. Standardit lisäävät kansallista kilpailukykyä ja ovat yrityksille tärkeitä strategisia menestystekijöitä. Yhteiskunnan hyödyksi standardeista on arvioitu yksi prosentti bruttokansantuotteesta.

Lisätiedot lehdistölle

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys DI Jukka-Pekka Rapinoja, puh. 09 1923 279
Suomen Standardisoimisliitto SFS, tiedottaja Jyrki Alanko, puh. 09 1499 3374  

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Multimedia

Multimedia