Standardeilla turvallisuutta leluihin

Standardisoimisliitto on nyt koonnut lelujen turvallisuutta käsittelevät säädökset ja standardit yhteen julkaisuun (SFS-käsikirja 171) lähinnä lelualan elinkeinonharjoittajia varten. Vaatimukset lelujen turvallisuudelle on säädetty lelulaissa, jolla on saatettu Suomessa voimaan leludirektiivi. Leluissa tulee olla CE-merkintä, jolla valmistaja vakuuttaa lelun täyttävän turvallisuusvaatimukset. Vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta helpottamaan on laadittu useita eurooppalaisia standardeja. Niissä käsitellään lelujen rakennetta, kemiallista koostumusta, syttyvyyttä, sähköominaisuuksia ja merkintöjä.

Ensimmäiset lelujen turvallisuutta käsittelevät eurooppalaiset standardit julkaistiin jo vuonna 1978. Ne olivat ensimmäisiä kuluttajatuotteita koskevia eurooppalaisia standardeja. Tätä ennen jo erityisesti Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa oli kansallisia standardeja lelujen turvallisuudesta. Yhteisten eurooppalaisten standardien saaminen lelujen turvallisuudesta on helpottanut kaupankäyntiä ja lisännyt lelujen turvallisuutta.

Lelujen turvallisuuden standardeja on uusittu useaan otteeseen ja uusia standardeja on laadittu. Nykyisin standardeja on kaikkiaan 12 kappaletta. Sarjan perusstandardi on SFS-EN 71-1, joka käsittelee lelujen mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Erityistä huomiota standardissa kiinnitetään leluihin, jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille.

Standardissa SFS-EN 71-1 asetetaan erimerkiksi melurajoja eri lelutyypeille. Leluissa oleville naruille asetetaan vaatimuksia. Sähkökäyttöisten päällä istuttavien lelujen maksiminopeus saa olla enintään 8 km/h. Standardissa on useita varoitusmerkintöjä. Esimerkiksi leijoissa tulee lukea ”VAROITUS! Älä käytä suurjänniteilmajohtojen läheisyydessä tai ukkosenilmalla”. Pinnasängyn poikki ripustettavissa leluissa tulee lukea ”VAROITUS! Jotta lapsi ei kietoutuisi naruun tai kuristuisi, lelu on otettava pois ennen kuin lapsi alkaa kontata”.

Valmistaja vastaa aina tuotteidensa turvallisuudesta. Kuluttajavirasto valvoo Suomessa lelujen turvallisuutta. Eurooppalaisten standardien mukaisten tuotteiden katsotaan täyttävän viranomaisten vaatimukset.

EU:ssa toimii 2 000 lelujen valmistajaa. Niiden palveluksessa on EU:ssa lähes 100 000 henkeä. Leluja myydään EU:ssa vuosittain 18,2 miljardin euron edestä.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Osastoinsinööri Katri Valli
Puh. (09) 1499 3371Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.