Standardi ISO 9001 yhä suositumpi

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkistanut uuden tilaston ISO 9001 -sertifikaattien määrästä. Vuoden 2006 lopussa oli tilaston mukaan 897 866 ISO 9001:2000 -sertifikaattia 170 maassa. Vuodessa määrä on kasvanut 16 prosenttia. Palvelualan osuus sertifikaateista oli 32,8 prosenttia.

Suomessa kasvu on ollut hillitympää. Suomessa ISO 9001 -sertifikaatteja oli vuoden 2006 lopussa 1 986 kappaletta. Vuotta aiemmin määrä oli 1 914.

Organisaatiot kehittävät standardin ISO 9001 avulla toimintansa laatua. Standardia käytetään myös hankkimatta sertifikaattia eli todistusta siitä, että toiminta täyttää standardin vaatimukset. Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tämän kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn standardin Suomessa, mutta se ei myönnä sertifikaatteja. Tätä toimintaa harjoittavat erityiset sertifiointiyritykset.

Kartoitus tehtiin nyt 16. kerran. Ensimmäisen kerran selvitys julkaistiin vuonna 1993. Kartoituksessa on kerrottu myös ympäristöjärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 14001 yleisyydestä maailmassa.

Uutena standardina on nyt otettu mukaan myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevä standardi ISO/IEC 27001. Tätä standardia koskevia sertifikaatteja oli vuoden 2006 lopussa 5 797 kaikkiaan 64 maassa.

Raportti on luettavissa www-osoitteessa http://www.iso.org/iso/survey2006.pdf

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374


Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.