Standardi talousveden saastumisen ehkäisemiseksi

Standardi SFS-EN 1717 ”Vesilaitteistossa olevan talousveden suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi” on vuonna 2000 valmistunut eurooppalainen standardi. Nyt standardi on julkaistu suomeksi. Standardi on julkaistu kaksikielisenä suomi-englanti - versiona, jolloin standardin käyttö myös kansainvälisessä toiminnassa on helppoa.

Vesilaitteistojen takaisinimusuojausohjeet ovat osa vuonna 2007 uudistetun Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 ”Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot” kattavuutta. RakMK D1 liitteessä 1 annetaan ohjeita suojauksille, joissa käytetään ilmaväliä sekä tyhjiö- ja yksisuuntaventtiiliä. Ohje määrittelee myös käytettävän vähimmäissuojauksen takaisinimua vastaan vesikalusteissa ja laitteissa.

Standardin kattavuus on laaja ja sisältää yleisiä huomioita talousveden saastumisesta, riskien tutkimusmenetelmän käyttöpisteessä ja suojauksen valinnan, kotitalous- ja ei-kotitalouskäytössä olevaan vesipisteeseen kytketyn laitteen käyttöpisteen suojauksen, yleisen talousvesilaitteiston liitoskohdan suojauksen sekä viemärin ilmavälin.

Standardissa SFS-EN 1717 on yksiselitteinen matriisitaulukko takaisinimusuojien käytettävyydestä erilaisten nesteluokkien (5 luokkaa) takaisinvirtauksen ehkäisemisessä. Taulukossa luokitellaan takaisinimusuojat eri nesteluokkien hallinnassa suojaustasoltaan ”kattaa riskin”, ”kattaa riskin vain, jos p = atm”, ”ei kata riskiä” ja ”ei käyttökelpoinen” -luokkiin. Turvallisuustason lisäämiseksi voidaankin standardia SFS-EN 1717 ”Vesilaitteistossa olevan talousveden suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi” käyttää RakMK D1 liitteen 1 ”Vesilaitteiston takaisinimusuojausohjeet” rinnalla.

Standardin liitteessä on takaisinimusuojien listaus, jossa suojat on jaoteltu toiminnallisiin tuoteperheisiin. Perheen jokaisesta tyyppiratkaisusta on toiminnallinen kuvaus, ratkaisulle asetettavat tuote- ja asennusvaatimukset, periaatekaavio sekä suojauslaitteelle ja takaisinimusuojalle käytettävät piirrosmerkinnät. Näitä tuoteperheitä standardi tunnistaa olevan kahdeksan, alkaen ilmavälistä ja päättyen paineella toimivaan tyhjiöventtiiliin, joka avautuu alipaineessa. Tyyppiratkaisuja näissä tuoteperheissä on yhteensä 23 kappaletta.

Standardi on hankittavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta www.sfs.fi.

Lisätietoja alueen standardisoinnista:
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
www.metsta.fi
toimitusjohtaja Hanna Järvenpää 040 551 85 14

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.