Standardiehdotus älytunnisteiden merkitsemisestä kaupunkikuvassa

Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kokoama työryhmä on laatinut ehdotuksen standardisoidulle symboliikalle, jota voidaan käyttää langattomasti saatavilla olevan palvelun merkitsemisessä julkisessa kaupunkitilassa. 

Standardi keskittyy älytunnistetekniikoiden osalta erityisesti NFC:hen ja 2D-viivakoodeihin. Käyttökohteiden esimerkkinä on julkinen liikenne.

Ubiikkiteknologioiden yleistyessä standardin toivotaan helpottavan yhtenäisen ulkoasun muodostumista, parantavan palveluiden löydettävyyttä ja lisäävän myönteisiä käyttökokemuksia. Yhdessä lisätunnisteiden kanssa standardi palvelee esteettömyyttä ja erityisryhmiä. Lisätunniste voi olla esim. kirjaimet ”NFC” pistekirjoituksella.

Standardiehdotuksen ”Langattomien palvelujen symboliikka. Kaupunkipalvelut” voi tilata lausunnonantoa varten sähköpostitse osoitteesta it-info@sfs.fi. Lausuntoaika päättyy 21.9.2011.

Standardia valmistelleessa SFS:n työryhmässä oli asiantuntijoita seuraavista organisaatioista: Bonwal, Hansaprint, Logica, LogiNets, Nokia, Näkövammaisten Keskusliitto, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, RFID Lab Finland, Forum Virium Helsinki, Finanssialan keskusliitto, TIEKE, ToP Tunniste, UpCode ja VTT.

Juha Vartiainen, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, puh. 040 356 7255 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä maailmanlaajuisessa ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa