Standardisoinnin edistämistä tuetaan

Suomen Standardisoimisliitto SFS:n projektirahoitus vuodelle 2011 on haettavissa. Projektien tulee edistää standardisointia Suomessa tai kasvattaa standardisointiin osallistumisesta ja standardien käytöstä suomalaisille saatavia hyötyjä. Rahoitus on projektikohtaista ja sitä voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. SFS:n osuus kokonaisrahoituksesta sovitaan tapauskohtaisesti ja voi olla enintään 70 %. Poikkeuksen tästä voivat mahdollisesti tehdä opinnäytteisiin ja tutkimusapurahoihin liittyvät projektit. Projektirahoituksen hakuaika päättyy 21.3.2011.

Projektirahoituksesta ja sen ehdoista tiedotetaan SFS:n verkkosivuilla (www.sfs.fi).

SFS on elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle palveluja tuottava standardisoinnin kansallinen keskusjärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on:

  • Parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin sekä
  • Edistää standardisointia ja sen hyödyntämistä.

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi SFS on myöntänyt vuodesta 2008 lähtien projektiavustuksia hankkeisiin, joiden avulla aktivoidaan suomalaisia hyötymään standardeista ja standardisoinnista. Vuonna 2008 tukea sai 15 projektia, vuonna 2009 tuettiin 11 projektia ja viime vuonna 13 projektia.  

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS

Toimitusjohtaja Pekka Järvinen
Puh. 09 1499 3366, SFS:n verkkosivut www.sfs.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Multimedia

Multimedia