Standardit opetuksessa Forum 2009 -tapahtuman teema

”Tulevaisuuden osaaja menestyy standardien avulla” oli standardisoinnin vuositapahtuman Forum 2009 teema. Suomen Standardisoimisliitto SFS järjesti tapahtuman yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa. Finlandia-talolla Kansainvälisenä standardien päivänä 14. lokakuuta järjestetty tapahtuma oli suunnattu yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opettajille. Siihen osallistui runsaat 170 henkeä.

Tilaisuuden avasi Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Pekka Järvinen kertomalla standardien hyödyistä yrityksille ja yhteiskunnalle. Järvinen muistutti, että DINin teettämän tutkimuksen mukaan standardien hyöty yhteiskunnalle on yksi prosentti bruttokansantuotteesta. Britanniassa tehtyjen tutkimusten mukaan taasen työn tuottavuuden kasvusta 13 prosenttia on standardien ansiota. Tilaisuudessa yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoi standardeista opetuksen tukena. SFS:n ONLINE-palvelu on Harsian mielestä ollut iso harppaus standardien käytössä oppilaitoksissa. Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalon esityksen aiheena oli ”Mitä yritykset haluavat tulevaisuuden osaajilta”. Isotalo kitetytti sanomansa: tulevilta osaajilta kaivataan tahtoa ja taitoa. Tutkija Tiina Jauhiainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertoi alustavia tuloksia standardien merkitystä käsittelevästä väitöstutkimuksesta. Jauhiainen muistutti, että yritystoiminnassa standardeilla on roolinsa, joka olisi hyödyllistä tiedostaa läpi organisaation. Standardit ymmärretään hänen mukaansa yrityksissä käyttökelpoiseksi tietopääomaksi. Tapahtumassa julkistettiin oppilaitoksia varten tehty standardisoinnin nettisivusto. Sitä esittelivät toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman SESKOsta ja DI Jukka-Pekka Rapinoja MetSta ry:stä. Uusi SFSedu-oppilaitosportaali löytyy internetistä osoitteesta www.sfsedu.fi. Sivustolta opiskelijat ja opettajat saavat tietoa standardeista sekä standardisoinnista. Sivustolla on hyödyllistä tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä standardien valmistelusta sekä standardijulkaisuista. Sivustolla on perustietoa standardeista ja standardisoinnista. Eri eri alojen standardisointia esitellään sivustolla aiheittain. Esitysten jälkeen oli ohjelmassa paneeli. Siinä professori Kalevi Aaltonen teknillisestä korkeakoulusta kertoi, että konepiirustuksen opetuksessa standardeista puhutaan ensimmäisestä syksystä lähtien. Teollinen toiminta ei Aaltosen mukaan olisi ylipäätänsä mahdollista ilman standardeja. Esitysten jälkeen oli kontaktitilaisuus, jossa saattoi tutustua eri aloilla tehtävään standardisointityöhön. Tilaisuus on maassamme ainoa, jossa standardisointi esittäytyy näin laajasti. Standardisoinnin vuositapahtuma järjestettiin nyt neljännen kerran. Tapahtumalla on omat www-sivut osoitteessa www.standardiforum.fi Lisätiedot Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tiedottaja Jyrki Alanko Puh. 09 1499 3374 S-posti jyrki.alanko(at)sfs.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Multimedia

Multimedia