Suojavaatteille kansainväliset vaatimukset

Suojavaatteiden yleiset vaatimukset on nyt kirjattu kansainväliseen standardiin SFS-EN ISO 13688. Se korvaa aiemmin käytetyn eurooppalaisen standardin SFS-EN 340. Standardi on EU:n henkilönsuojaindirektiiviin liittyvä yhdenmukaistettu standardi.

Standardissa määritellään suojavaatetuksen ergonomiaa, haitattomuutta, kokomerkintää, vanhenemista, yhteensopivuutta ja merkintää koskevat vaatimukset sekä suojavaatetuksen mukana toimitettavien valmistajan antamien tietojen vaatimukset. Standardi on viitestandardi, johon viitataan tarpeen mukaan erityisstandardeissa. Standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksin vaan ainoastaan yhdessä jonkun muun standardin kanssa, joka sisältää suojaavan tuotteen erityiset suojausvaatimukset.

Suojavaatetus ei saa haitata käyttäjän terveyttä tai hygieniaa. Materiaaleista ei saa tavallisen käytön mukaisissa ennakoitavissa oloissa vapautua aineita, joiden yleisesti tiedetään olevan myrkyllisiä, karsinogeenisia, mutageenisiä, allergiaa aiheuttavia, lisääntymiselle vaarallisia tai muutoin haitallisia.

Suojavaatetuksen tulisi olla malliltaan sellainen, että se asettuu käyttäjän päälle oikein ja pysyy paikallaan odotettavissa olevan käyttöajan ottaen huomioon ympäristötekijät sekä käyttäjän työn tai toiminnan aikana mahdollisesti tekemät liikkeet ja asennot.

Suojavaatetuksen käyttömukavuuden tulee olla suhteessa vaaraa vastaan tarvittavaan suojaustasoon, ympäristöoloihin, käyttäjän aktiivisuustasoon ja suojavaatetuksen oletettuun käyttöaikaan.

Jos pesut heikentävät suojaustasoa nopeasti, valmistajan tulee ilmoittaa joko merkinnässä tai käyttöohjeessa suurin sallittu pesukertamäärä, joka voidaan suorittaa ennen suojavaatteen hylkäämistä.

Suojavaatetukseen on merkittävä koko, joka perustuu senttimetreinä mitattuihin vartalonmittoihin. Standardin opastavissa tiedoissa on esimerkkejä kokomerkinnöistä. Verrattuna SFS-EN 340:een standardissa on joustavampi tapa mitoitukselle.

Suositellaan käytettäväksi vähintään 2 mm korkeita numeroita ja vähintään 10 mm korkeita piktogrammeja sekä mustia numeroita ja piktogrammeja valkoisella taustalla. Standardin liitteessä on piktogrammit, joita käytetään tuotestandardin niin vaatiessa.

Jokainen suojavaatekappale on merkittävä. Merkinnän tulee sisältää opastavat tekstit kohdemaan virallisilla kielillä (esim. varoitukset). Sen tulee olla tuotteessa itsessään tai tuotteeseen kiinnitetyssä etiketissä sekä olla kiinnitetty niin, että se näkyy selvästi ja on helppolukuinen. Merkinnän tulee kestää sopiva määrä pesukertoja.

Standardin on laatinut Standardisoimisyhdistys TEVASTA ja julkaissut Standardisoimisliitto. Se on saatavissa Standardisoimisliiton asiakaspalvelusta, puh 09 1499 3353 ja ladattavista SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi

Lisätiedot lehdistölle

Standardisoimisyhdistys TEVASTA
Toiminnanjohtaja Auli Pylsy
Puh. 010 8301 408

Työterveyslaitos
Vanhempi tutkija Erja Tammela
Puh. 030 474 2681

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa