Suomen Standardisoimisliitto SFS panostaa tietotekniikan standardisointiin

Tietotekniikan standardisointiin panostetaan Suomessa jatkossa entistä tiiviimmin. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ssä on aloittanut toimintansa IT-standardisointitiimi, joka koordinoi kansainvälisen (ISO) ja eurooppalaisen standardisointijärjestön (CEN) tietotekniikan standardisointia Suomessa. Tiimi toimii yhteistyössä tietotekniikan alan yritysten, järjestöjen, tutkimuslaitosten sekä julkisen hallinnon asiantuntijoiden kanssa. Toimintaa rahoittaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka pitää tärkeänä standardisoinnin sisällyttämistä myös valmisteilla olevaan innovaatiostrategiaan.

”Tietotekniikan vaikutus yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti, jolloin myös standardisoinnin merkitys korostuu. Tietotekniikan standardisointi vaikuttaa suoraan elinkeinoelämän kilpailukykyyn, kansainvälistymiseen, julkisen sektorin toimivuuteen ja yritysten tietoteknologiaan liittyviin investointeihin. Tietotekniikan standardisoinnin organisointi on osaltaan sisällytetty myös kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan”, korostaa SFS:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen.

Tietotekniikan standardisointia on ISO:ssa tehty jo kymmeniä vuosia. Se on kiinteässä yhteydessä myös alan epäviralliseen standardisointiin. Resurssien lisääminen mahdollistaa aikaisempia vuosia aktiivisemman standardisoinnin seurannan ja siihen vaikuttamisen Suomelle tärkeillä alueilla.

SFS:n tavoitteena on helpottaa suomalaisten tiedonsaantia alan standardisoinnista tarjoamalla uusia palveluja. Lisäksi tavoitteena on etsiä kiinnostavia uusia aihealueita ja voimistaa sekä laajentaa asiantuntijaverkostoa.

Standardisointityön aiheita ovat muun muassa biometriikka, terveydenhuollon tietojärjestelmät, ohjelmointikielet, tietoturva, tietokonegrafiikka ja kuvien käsittely, opetusteknologia, käyttöliittymät ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvä standardisointi. Useilla näistä alueista luodaan uutta teknologiaa ja kokonaan uusia liiketoimintamalleja, joista koko yhteiskunta ennen pitkää hyötyy.

SFS esittelee IT-standardisointitiimin toimintaa ja palveluja sekä IT-standardisointia syyskuussa pidettävässä seminaarissa. Alan standardisoinnista kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua SFS:n verkostoon.

Lisätietoja lehdistölle:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

IT-standardisointiasiantuntija Hillevi Vuori, puhelin 040 356 8003, hillevi.vuori@sfs.fi
IT-standardisointiasiantuntija Lassi Nirhamo, 040 356 7255, lassi.nirhamo@sfs.fi
Johtaja Susanna Vahtila, 09 1499 3381, susanna.vahtila@sfs.fi

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit