Suomestako esteetön tietoyhteiskunta?

Suomi on kaukana kärjestä kansainvälisissä esteettömyyttä koskevissa vertailuissa. Tämä käy ilmi Haglund Networks Oy:n toteuttaman projektin loppuraportista "Tietotekniikan hyödyntämisen esteettömyys. Standardisoinnin edistäminen". Projekti sai Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vuosittain jakamaa projektirahoitusta vuonna 2008. SFS pyrkii viemään raportin toimenpidesuosituksia eteenpäin 9.9.2009 klo 12 Finlandia-talossa pidettävässä raportin julkistamistilaisuudessa.

Esteetön tietotekniikka on yksi merkittävimpiä IT-teollisuuden tulevaisuuden haasteita. Moni näkeekin siinä erinomaiset kasvumahdollisuudet suomalaisille tietotekniikan toimittajille. Tutkimusten mukaan joka kuudes eurooppalainen 16–64-vuotias kärsii huomattavista terveysongelmista ja vammaisuudesta. Suomessa 20–30 % kansalaisista kokee merkittäviä ongelmia uusien palveluiden omaksumisessa ja käytössä. Esteettömän tietotekniikan tarve tulee jatkossa vain kasvamaan, kun ikääntyneiden määrä lisääntyy ja palveluja siirretään entistä enemmän verkkoon. ”Haluaako Suomi olla esteettömän tietoyhteiskunnan edelläkävijä, keskikastiin kuuluva vai vaatimattomiin tavoitteisiin tyytyvä toimija? Miksi periaatteen tasolla olevat julkilausumat ja linjaukset eivät jalkaudu todellisuuteen?” kysyy Haglund Networksin toimitusjohtaja Henry Haglund. Valmistuneessa raportissa on joukko toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla esteetöntä tietotekniikkaa voidaan lähteä Suomessa edistämään. ”Julkisella sektorilla on ratkaiseva osansa,” sanoo Haglund. ”Jos esteettömyys olisi yhtenä kriteerinä julkisissa hankinnoissa, saataisiin tietotekniikan toimittajat havahtumaan, että esteetön tietotekniikka tukee kaikkia käyttäjiä.” Standardisointi on avainasemassa esteettömän tietotekniikan leviämisessä. Esteettömyys onkin ollut yksi viime vuosina eniten kasvaneista standardisointialueista. Haglund Networksin loppuraportti käynnisti SFS:n IT-standardisointiyksikössä keskustelun siitä, mikä rooli SFS:llä tulisi olla esteettömän tietotekniikan edistämisessä ja miten raportin suositukset saataisiin parhaiten toteutumaan. Kevään aikana SFS:ssä järjestettiin tapaamisia tietotekniikan toimittajien, erityisryhmien ja ministeriöiden edustajien kanssa. Loppuraporttiin tutustuneet kehuivat raportin selkeyttä ja asian syvällistä ymmärtämistä. Tapaamisissa nähtiin tärkeäksi, että raportin julkistaminen ja sen toimenpidesuositukset saavuttaisivat mahdollisimman suuren joukon. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että SFS järjestää raportin julkistamistilaisuuden, jonka avulla pyritään tavoittamaan niin palveluita rakentavat ja tilaavat tahot kuin myös esteettömien palvelujen käyttäjät sekä käyttäjä- ja kuluttajajärjestöt. Julkistamistilaisuuden tavoitteena on käynnistää keskustelu ja saada alkuun jatkotoimenpiteitä. Samalla SFS:n IT-standardisointi pyrkii selvittämään, onko Suomessa edellytyksiä tietotekniikan esteettömyyden standardisoinnin seurantaryhmälle. Lisätietoja SFS:n IT-standardisoinnin asiantuntijalta Hillevi Vuorelta, etunimi.sukunimi@sfs.fi, puh. 040 356 8003. Seminaarin ohjelma ja lisätiedot: http://sfs.multiedition.fi/eNewsletter3/2009/Esteettomyys/index.php

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit