Suomi puoltaa toimisto-ohjelmien OOXML-standardia

Helsingissä kokoontui torstaina 27.3.2008 noin 40 henkinen asiantuntijajoukko keskustelemaan ISO\IEC DIS 29500 -standardiehdotuksen hyväksynnästä Suomen osalta Standardisoimisliiton järjestämässä tilaisuudessa. Suomalainen elinkeinoelämä ja julkishallinto valtaosin puolsivat standardin hyväksymistä toisin kuin viime kesän lopulla pidetyssä äänestyksessä. Eräänä ratkaisevista tekijöistä pidettiin standardin edelleen kehittämistä nopeasti laajemmassa ja avoimemmassa yhteisössä. Päätös ei ollut yksimielinen. Vastustavan näkemyksen mukaan standardiehdotus ei muun muassa ollut teknisesti riittävän laadukas. ”Kokous kävi hyvässä hengessä rakentavaa keskustelua”, toteaa kokouksen puheenjohtajana toiminut neuvotteleva virkamies Aki Siponen valtiovarainministeriöstä. Standardiehdotuksen kohtalo selviää maaliskuun 31 päivän jälkeen, kansallisten äänestyskantojen jättämisen määräajan umpeuduttua.

Nyt käsitellyn standardiehdotuksen pohjana on toimisto-ohjelmistojen OOXML-tiedostoformaatti. Formaatin standardisoinnilla pyritään parempaan ohjelmistojen väliseen yhteensopivuuteen ja dokumenttien pitkäaikaiseen säilyvyyteen. Standardiehdotuksen valmisteluun jätti kommenttinsa ISO:n 51 jäsenmaata. Standardiluonnos on ennätysmäisen laaja sisältäen yli 6 000 sivua.

Standardiehdotuksen valmistelua Suomessa on koordinoinut SFS:n IT-standardisointitiimi. SFS seuraa kansainvälistä standardisointia ja tarjoaa alalla toimiville suomalaisille asiantuntijoille kanavan siihen osallistumiseen. Osallistuminen vaikuttaa suoraan syntyviin standardeihin ja tuo tietämystä ja kilpailuetua suomalaisille yrityksille. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden sopeuttaminen standardien vaatimuksiin helpottuu.

Suomen Standardisoimisliitto SFS on standardisoinnin keskusjärjestö maassamme. Jäseninä liitossa on elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).
SFS:n tärkeimmät tuotteet ovat standardisointityössä syntyneet ISO-, CEN-, ja SFS-standardit, joita on yhteensä noin 20 000 ja IT-alalla noin 2 000.

Lisätiedot:

Valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Aki Siponen, puh. 040 737 0511

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Johtaja Susanna Vahtila, puh. 09 1499 3381
Asiantuntija Juha Vartiainen, puh. 040 356 7255

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.