Terveydenhuollon tietotekniikan standardisointikokous Suomeen 2011

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisoijat kokoontuvat Kuopiossa 23.–27.5.2011. Kokoukseen odotetaan yli 200 osallistujaa ympäri maailmaa. Vastaava kokousta ei ole aiemmin pidetty Suomessa.

Terveydenhuollon palveluja tarvitaan kaikkialla maailmassa. Potilastietojen vaihto ja laitteiden yhteentoimivuus sekä niiden välinen kommunikointi tarvitsevat yhteisesti sovitut säännöt. Terveydenhuollon tietotekniikan standardit ovat merkittäviä sekä kotimaan ratkaisujen parissa toimiville tahoille että vientiä harjoittaville yrityksille. Osallistumalla standardisointityöhön voi vaikuttaa standardien sisältöön ja saa tietoa tulevista standardeista ennen muita.

Suomessa havahduttiin ensimmäisten maiden joukossa terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnin tarpeisiin. Suomi osallistui aktiivisesti 11 muun maan kanssa maailmanlaajuisen ISO TC 215 Health Informatics -komitean perustamiseen vuonna 1988. Nyt standardisoinnissa on mukana jo 49 maata ja useita kansainvälisiä järjestöjä. Suomessa terveydenhuollon tietotekniikan standardisointiin osallistuu ja aluetta seuraa SFS:n seurantaryhmä, jossa on mukana 70 jäsentä. Jäsenistö koostuu yritysten, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin asiantuntijoista.

Kokouksen hotelli Puijonsarvessa järjestää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Kansainvälisistä organisaatioista mukana ovat ISO/TC 215 Health Informatics ja CEN/TC 251 Health Informatics.

Lisätietoja: Hillevi Vuori, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, etunimi.sukunimi@sfs.fi tai 040 356 8003.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

 ISO (International Organization for Standardization) on maailman suurin kansainvälisten standardien kehittäjä ja julkaisija. Se on hallituksista riippumaton organisaatio, joka rakentaa siltaa yksityisen ja julkisen sektorin välille. ISOn jäsenistön muodostavat 163 kansallista standardisoimisjärjestöä, joista kukin edustaa yhtä maata.

CEN (The European Committee for Standardization) poistaa toiminnallaan kaupankäynnin rajoituksia sekä teollisuudelta että kuluttajilta ja edistää siten eurooppalaisten taloutta maailmanlaajuisessa kaupassa sekä eurooppalaisten ja ympäristön hyvinvointia. CENin jäsenet kehittävät yhdessä eurooppalaisia EN-standardeja.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.