Tietopaketti koneturvallisuuden standardeista

Koneturvallisuuden standardit ovat saatavilla laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Standardeista kerrotaan Standardisoimisliiton esitteessä, josta ilmestyi toukokuussa täysin uusittu painos.

SFS:n esitteessä on yleistietoa koneturvallisuuden standardeista, yhdenmukaistetuista standardeista sekä uuden konedirektiivin 2006/42/EY vaikutuksista nykyisiin koneturvallisuuden standardeihin. Esitteessä on myös tietoa standardisointiin osallistumisen mahdollisuuksista, uusimmista julkaistuista koneturvallisuuden SFS-standardeista sekä linkkejä tiedon etsimiseen muista tietolähteistä. Esitteessä kerrotaan, mitä hyötyä on standardien soveltamisesta. Esitteen pdf-versiossa on kaikki linkit aktivoitu.

Esitteen luettelossa mainitaan aiheittain ryhmiteltynä kaikki koneturvallisuuden perusfilosofian määrittelevät A--tyypin standardit sekä suunnittelijoiden tarvitsemaa horisontaalista perustietoa, kuten melun hallintaa, käsittelevät B-tyypin standardit. Yksittäisiä koneita käsittelevistä C-tyypin standardeista mainitaan vain uusimmat vuosina 2006 ja 2007 ilmestyneet standardit tai standardien suomenkieliset käännökset. Kaikki standardit on mainittu SFS:n www-luettelossa, johon on linkit esitteen pdf-versiossa.

Esitteessä on 16 sivua. Se on ladattavissa SFS:n www-sivuilta www.sfs.fi kohdasta ”Ajankohtaista – Esitteet”. Samassa kohdassa on linkki tilauslomakkeeseen, jolla voi tilata esitteen painetun version.


Esitteen kansi on ladattavissa tif-muodossa SFS:n www-sivuilta osoitteesta www.sfs.fi/files/kone-esite01.tif

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Multimedia

Multimedia