Toimitusketjun turvallisuus hallintaan

Tuotteen toimitusketju raaka-ainelähteestä, valmistukseen, jakeluun ja varastointiin on alttiina monille yrityksestä riippuville ja riippumattomille turvallisuusuhkille. Tähän haavoittuvuuteen kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on laatinut logistiikka-alalle standardin ISO 28000.

Tämä vuonna 2007 julkaistu standardi on jo käytössä monissa organisaatioissa maailmalla. Standardi on julkaistu suomeksi tunnuksella SFS-ISO 28000 huhtikuussa 2012.

Standardia ISO 28000 voidaan käyttää turvallisuuden kaikkien näkökohtien hallintaan. Organisaatiot voivat räätälöidä lähestymistavan järjestelmiinsä sopivaksi. Standardi on käyttökelpoinen yrityskoosta riippumatta aina pienistä yrityksistä monikansallisiin yrityksiin. Standardi pohjaa riskiarviointiin, jossa tarkastellaan tapahtuman todennäköisyyttä ja kaikkia mahdollisia sen seurauksia.

Standardin ISO 28000 mukaiselle toimitusketjun hallintajärjestelmälle voi yritys hakea halutessaan sertifikaattia kolmannen osapuolen sertifiointielimeltä.

Standardi vastaa rakenteeltaan ympäristöasioiden hallinnan ISO 14001 –standardia.

Toimitusketjun turvallisuuden standardisoinnista vastaa Suomessa METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry.

Standardien myynnistä vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS. Standardi on hankittavissa SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi tai tilaamalla se SFS:n asiakaspalvelun kautta, puh. 09 1499 3353.

Lisätiedot lehdistölle

Lauri Elers
METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
Puh. 09 1923 396, GSM 040 828 4699

Risto Haataja
TEMI GROUP
Puh. 09 2316 9590, GSM 050 326 8777

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit