Turvallisempaa leikkiä

Tiesitkö, että leikkikenttävälineiden turvallisuutta voidaan parantaa standardien avulla? Tavoitteena on vähentää lukuisia onnettomuuksia, joita tapahtuu vuosittain leikkikentillä. Standardit on nyt uusittu ja niitä täydennetään säännöllisesti, koska leikkikenttävälineetkin kehittyvät ja muuttuvat.

Kunnat, lääninhallitukset ja Kuluttajavirasto valvovat leikkikenttien turvallisuutta tuoteturvallisuuslainsäädännön nojalla. Lain mukaan leikkikenttien ja niiden välineiden on oltava turvallisia. Vaatimukset koskevat sekä kunnallisia leikkipaikkoja että koulujen, sairaaloiden ja asunto-osakeyhtiöiden pihojen leikkipaikkoja. Vanhoja leikkikenttävälineitä on tapauskohtaisesti tarkasteltava sen perusteella, aiheutuuko niistä vaaraa, ja tehtävä korjauksia tarpeen mukaan kiireellisyysjärjestyksessä. Valmistajien on syytä ottaa huomioon uudistetuissa standardeissa olevat muutokset tuotannossaan. Leikkikenttien ylläpitäjien ja omistajien tulisi jatkossa hankkia uusien standardien mukaisia välineitä.

SFS-käsikirja 143 Leikkikenttävälineet sisältää vuonna 2008 uusittujen leikkikenttävälineitä käsittelevien eurooppalaisten standardien suomennokset. Kirjassa on myös laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 74/2004.

Kirjassa käsitellään mm.
• yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja testimenetelmiä
• keinuja, liukumäkiä, köysiratoja, karuselleja, keinumisvälineitä
• suljettuja leikkivälineitä ja kolmiulotteisia kiipeilyverkkoja
• iskua vaimentavien alustojen testimenetelmiä
• erityisvaatimuksia helppopääsyisille välineille (esim. portaita ja ramppeja)
• palomiehen tangon ja lähtötasanteen väliä ja alla olevan irtomateriaalin paksuutta
• leikkikenttävälineiden asennusta, tarkastusta, huoltoa ja ylläpitoa.

Käsikirjaa myys Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Tuotepäällikkö Reetta Riikonen
Puh. 09 1499 3401
Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Multimedia

Multimedia