Uudet esitteet painelaite- ja hitsausstandardeista

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut painelaitestandardeja ja hitsausstandardeja käsittelevät esitteet. Esitteet ovat luettavissa SFS:n www-sivuilta osoitteessa www.sfs.fi/ajankohtaista/esitteet/, josta niiden painettuja versioita voi myös tilata.

Painelaitedirektiiviin liittyvät standardit laaditaan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin eri teknisissä komiteoissa. CEN on julkaissut jo yli 200 EU:n painelaitedirektiiviin liittyvää standardia. Painelaitestandardien esitteessä on yleistietoa painelaitedirektiivistä ja siihen liittyvistä standardeista. Siinä on lueteltu kaikki EU:n virallisessa lehdessä mainitut painelaitedirektiiviin liittyvät standardit sekä painelaitteita käsittelevät SFS-käsikirjat. Esitteessä on yleistietoa SFS-standardien myynnistä.

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Eurooppalaisia hitsausstandardeja on julkaistu jo yli 250 kappaletta. Useimmat niistä ovat myös ISO-standardeja, koska tänä päivänä hitsauksen standardisoinnin painopiste on siirtynyt eurooppalaisesta standardisoinnista kansainväliseen standardisointiin. Näin ollen standardien numerointia on jouduttu muuttamaan. Esimerkiksi hitsauksen laadunvarmistusstandardi SFS-EN 729 on nykyään SFS-EN ISO 3834. Hitsausstandardien esitteessä on tietoja standardeista ja standardien myynnistä sekä luettelo hitsausta käsittelevistä suomenkielisistä SFS-standardeista ja SFS-käsikirjoista.

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Multimedia

Multimedia