Uusi eurooppalais-suomalainen tekstinlajittelustandardi

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tietokoneella tehtävää tekstinlajittelua koskevan uuden standardin SFS-EN 13710. Se määrittelee järjestyksen koko ns. universaalimerkistölle, johon kuuluu yli 100 000 eri merkkiä. Standardia voidaan pitää käytännössä välttämättömänä monikielisen aineiston lajitteluun.

Kysymyksessä on uuden eurooppalaisen standardin EN 13710 julkaiseminen Suomen kansallisena standardina. Siihen liittyy suomenkielinen esipuhe ja kuvaus siitä, miten eurooppalaisen standardin määrityksiä voidaan mukauttaa niin, että noudatetaan ä:n, å:n ja ö:n vakiintunutta sijaintia suomalaisessa ja ruotsalaisessa aakkostossa. Vastaavalla tavalla siihen voitaisiin liittää myös Suomessa puhuttujen saamen kielten aakkostus.

Eurooppalaisessa standardissa ä ja å rinnastetaan a:han ja ö rinnastetaan o:hon, koska tämä vastaa useimpien eurooppalaisten kielten käytäntöä.

Suomessa on myös muita lajittelustandardeja, kuten SFS 4600 (Aakkostaminen ja siihen liittyvä ryhmittely) ja SFS 5050 (Bibliografinen lajittelu). SFS 4600 on SFS-EN 13710:n tapaan yleiskäyttöinen, mutta se edellyttää aakkostettavan tekstisisällön merkityksen huomioon ottamista, eikä sille siksi ole täysin automatisoituja toteutuksia. Perusaakkostuksessa SFS 4600 poikkeaa SFS-EN 13710:stä siten, että kirjaimet v ja w lajitellaan siinä ensisijaisesti yhteen eikä kahtena eri kirjaimena. Tämä noudattaa alkujaan ruotsalaista käytäntöä, josta Ruotsin akatemia kuitenkin luopui virallisessa sanaluettelossaan vuonna 2005.

Lisätietoja antavat Erkki I. Kolehmainen tietotekniikan kotoistushankkeesta, eik@iki.fi tai 0400 825 943 ja SFS:n Juha Vartiainen, etunimi.sukunimi@sfs.fi tai 040 356 7255.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit