Uusi SFS-standardien luettelo ilmestynyt

Painettu SFS-standardien luettelo on ilmestynyt. Tänä vuonna luettelossa on 1 446 sivua. Siinä on mainittu kaikki voimassa olevat SFS-standardit aiheittain ryhmiteltyinä. Luettelossa on runsaat 24 000 SFS-standardia.

Ensimmäisenä kussakin ryhmässä on mainittu suomeksi julkaistut SFS-standardit ja SFS-käsikirjat. Tämän jälkeen luettelossa on vain englanninkielisenä julkaistut standardit. Oman otsikon alla mainitaan standardit, joista ei ole SFS:n julkaisua. Viimeisenä luetellaan kyseiseen ryhmään kuuluvat julkaisut, jotka eivät ole standardeja. SFS-luettelossa on myös laaja asiasanahakemisto. Erityisen runsaasti muutoksia on tapahtunut koneturvallisuuden perusstandardien ja tuotekohtaisten standardien ryhmissä johtuen uusitun konedirektiivin astumisesta voimaan joulukuussa 2009. Rakentamiseen liittyvissä ryhmissä on myös paljon uusia ja uusittuja julkaisuja. SFS-luetteloa myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353. SFS:n standardit ja muut julkaisut on mainittu myös SFS:n verkkokaupan luettelossa osoitteessa http://sales.sfs.fi. Painetun luettelon tietojen lisäksi verkkokaupan luettelo sisältää standardien soveltamisaloja sekä korvaustietoja. SFS-standardit laatii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. SFS-standardit ovat suurimmaksi osaksi eurooppalaisia tai maailmanlaajuisia standardeja, joita suomalaiset asiantuntijat ovat tarpeen mukaan olleet mukana laatimassa. Standardeista on liiketoiminnassa paljon hyötyä. Niillä parannetaan kilpailukykyä, tehostetaan toimintaa, nopeutetaan innovaatioiden kaupallistamista ja lisätään toimintaympäristön hallittavuutta. Viranomaiset käyttävät paljon standardeja erityisesti turvallisuuteen liittyvien säädösten tukena. Lisätietoja lehdistölle Suomen Standardisoimisliitto SFS Tiedottaja Jyrki Alanko Puh. 09 1499 3374

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.