Vetoauton ja perävaunun kytkentöjen yhteensopivuuden takeena standardit

Standardisoimisliitto on julkaissut vuoden 2008 alussa 14 standardia, jotka käsittelevät vetoautojen ja perävaunujen välisiä kytkentöjä. Standardeilla varmistetaan kytkentöjen yhteensopivuus.

Standardit ovat päivitettyjä kansainvälisiä ISO-standardeja, jotka on vahvistettu SFS-standardeiksi, ja ne on julkaistu suomen- ja englanninkielisinä. Joukossa on muutama täysin uusikin standardi. Selvyyden vuoksi 12 V ja 24 V sähköjärjestelmällä toimivat kytkennät ovat omina standardeinaan.

Standardeissa määritellään mm. koskettimien tunnusnumerot ja johtimien värit. Koskettimien tunnusnumerot tulee merkitä pysyvästi pistorasian kannen sisäpuolelle sekä pistorasian ja pistotulpan kytkentäpintoihin. Irrotetulle pistotulpalle tulee olla perävaunussa paikka, jossa se on suojassa vedeltä ja vierailta esineiltä.

Ajoneuvoalan standardit laaditaan pääasiassa kansainvälisessä ISOn komiteassa ISO/TC 22, joka on laatinut nämäkin standardit. Suomessa komitean toimintaa seuraa Yleinen Teollisuusliitto. Komitea on perustettu vuonna 1947, ja se on ISOn tuotteliaimpia komiteoita. Enemmän standardeja ovat laatineet vain tietotekniikan standardeja laativa komitea ja elintarvikkeiden standardeja laativa komitea. ISO/TC 22 on laatinut mm. standardin nykyaikaiset liikenneturvallisuusvaatimukset täyttävälle lastenistuimelle. Standardi tunnetaan kaikkialla maailmassa ”ISOfix-järjestelmänä”.

Standardeja myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 149 9331 (vaihde), www-sivut www.sfs.fi.

Lisätiedot

Yleinen Teollisuusliitto
DI Pertti Isoniemi
Puh. 09 6220 4136

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.