Yhtenäinen kieli elintarviketietoon

Elintarviketiedon siirron helpottamiseksi ja tiedon hyödynnettävyyden parantamiseksi on julkaistu eurooppalainen standardi SFS-EN 16104 elintarviketiedon rakenteesta ja tiedonsiirtomuodosta. Standardin avulla kaikki elintarvikeketjussa mukana olevat puhuvat samaa kieltä.

Standardi määrittelee vaatimukset elintarviketietojoukkojen rakenteelle ja merkitykselle sekä elintarviketiedon siirtämiselle eri sovellusten välillä. Standardin avulla on mahdollista käsitellä ja ottaa vastaan tietoa yhtenäisellä tavalla myös sähköisesti.

Elintarviketiedon siirtäminen eri osapuolten välillä vaatii sopimuksen, jossa määritellään sekä siirrettävä tieto että siirrettävän tiedon koodaus. Standardi sisältää XML-merkintäkieleen perustuvat tietojen koodaussäännöt, sillä XML on nykyisistä tiedon yleisistä koodaustekniikoista tunnetuin.

Useissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa on keskitytty elintarviketiedon kuvauksen ja siirtämisen parantamiseen ja yhdenmukaistamiseen. Tämä standardi perustuu kahteen hankkeeseen: EuroFIR-projektiin vuosilta 2005–2010 sekä GS1:n GDSN-standardin elintarvike- ja juomaosioon. Standardi on yhdenmukainen myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA:n) yleisten näytekuvausten kanssa.

Elintarviketietoja tarvitaan esimerkiksi pakkausmerkintöihin, tuotekehitykseen, ruokavaliohoitoon, ravitsemustietoon, kuluttajainformaatioon ja tutkimukseen.

Standardi SFS-EN 16104 Elintarviketieto. Rakenne ja tiedonsiirtomuoto on saatavissa suomeksi Standardisoimisliiton asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi, www.sfs.fi

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Eija Mäkinen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
Sähköposti: eija.makinen@sfs.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa