Ympäristöjärjestelmä tuo monia hyötyjä

Standardin ISO 14001 vaatimukset täyttävän ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on saavutettavissa monia liiketoiminnallisia hyötyjä. Suomen Standardisoimisliitto SFS:n uusittu esite ISO 14000 –sarjan standardeista kertoo standardien hyödyistä ja esittelee sarjaan kuuluvat standardit.

Hyötyinä esite mainitsee mm. sen, että toimiva ympäristöjärjestelmä yhdistää ympäristöasiat entistä paremmin osaksi johtamista ja toiminnan suunnittelua. Järjestelmä lisää kustannustehokkuutta tehostamalla esimerkiksi raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemäärää.

Kansainväliset standardit vakiinnuttavat yhtenäisiä ympäristöasioiden hallinnan käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä lisäten toimijoiden yhteisymmärrystä ja tietojen vertailukelpoisuutta. Standardeilla luodaan yhteisiä pelisääntöjä maailmanlaajuisille markkinoille ja edistetään elinkeinoelämän tasapuolista kohtelua ja poistetaan kaupan esteitä.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Ulkopuolisen todennuksen vaatimus ei sisälly standardiin, mutta moni organisaatio katsoo sertifioinnista olevan lisäarvoa. Standardin ISO 14001 vaatimukset täyttävästä toiminnasta on myönnetty sertifikaatti yli 250 000 organisaatiolle yli 150 maassa.

Kaikkiaan ISO 14000 –sarjaan kuuluu yli 25 julkaisua. Uusimmat sarjassa suomeksi ilmestyneet standardit käsittelevät ympäristöjärjestelmän vaiheittaista käyttöönottoa (SFS-ISO 14005), ympäristönäkökohdat huomioon ottavan suunnittelun sisällyttämistä ympäristöjärjestelmään (SFS-EN ISO 14006), materiaalivirtojen kustannusanalyysiä (SFS-EN ISO 14051) ja omaehtoisia ympäristöväittämiä (SFS-EN ISO 14021 + A1).

SFS:n kahdeksansivuinen esite ”Ympäristöasioiden hallinta Kansainvälinen ISO 14000 –standardisarja” on julkaistu järjestön www-sivulla www.sfs.fi. Se löytyy sivujen kohdan Hyödyllisiä aineistoja kansiosta Hallintajärjestelmät.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Sari Sahlberg
Puh. 09 1499 3368

Liite: Esite ISO 14000 -standardisarjasta

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Tilaa

Liitteet & linkit