Ympäristömerkinnät SFS:stä Motivaan

Virallisten ympäristömerkintöjen hoito siirtyy Standardisoimisliitosta Motiva Services Oy:lle vuoden 2011 alussa. Jatkossa liitto keskittyy ydintoimintaansa standardisointiin. SFS on hoitanut Pohjoismaista ympäristömerkintää työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella vuodesta 1990 ja EU:n ympäristömerkintää ympäristöministeriön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella vuodesta 1993.

Merkinnöistä vastuussa olevat ministeriöt ovat ympäristömerkintöjen tulevaisuutta luodanneen selvityksen perusteella katsoneet, että Motiva Services Oy on tulevaisuutta silmällä pitäen luonteva taho hoitamaan merkintöjä.

Ympäristömerkinnöillä pyritään ohjaamaan kuluttajia valitsemaan ympäristöä säästäviä tuotteita. Tavoitteena on myös kannustaa elinkeinoelämää kehittämään tuotteita ja tuotantomenetelmiä, jotka mahdollisimman vähän rasittavat ympäristöä.

Muutoksella ei ole käytännön vaikutuksia toimintoihin. Ympäristömerkintöjä SFS:ssä hoitaneet 12 työntekijää siirtyvät Suomen valtion omistaman Motiva Oy:n tytäryhtiön Motiva Services Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Standardisoimisliitto on standardisoinnin keskusjärjestö maassamme. Se luo puitteet standardisoinnille ja standardien hyödyntämiselle, tiedottaa standardeista ja standardisoinnista ja on vaikutuskanava sekä eurooppalaiseen että kansainväliseen standardisointiin. Liiton jäsenkunta koostuu lähinnä keskeisistä elinkeinoelämän järjestöistä ja Suomen valtiosta. SFS:n toimistossa Helsingin Kampissa standardisoinnin parissa työskentelee 45 henkeä.

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS

Toimitusjohtaja Pekka Järvinen

Puh. 09 1499 3366

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.